Opinie: Stikstofreductie cruciaal voor woningzoekenden

Beeld: Maks Key

Naast de natuur en de landbouwtransitie is er nog een belangrijke reden om de stikstofdoelen in 2030 te behalen, stelt Peter Mekers in het AD samen met D66 raadsleden uit verschillende grote steden. De bouw van broodnodige nieuwe woningen dreigt gevaar te lopen.

Na het kabinet stelt nu ook Remkes dat de stikstofdoelen voor 2030 niet ter discussie staan. Dit stemt voorzichtig optimistisch dat de noodzakelijke plannen uitgevoerd gaan worden. Het is nu zaak dat ook leden van het CDA en de VVD achter het kabinet gaan staan. Wij, woonwoordvoerders in vier grote steden in het land, doen een beroep op de lokale politici van deze partijen. Zij lijken uit het oog te verliezen dat er naast de natuur en de landbouwtransitie nóg een belangrijke reden is om de stikstofdoelen in 2030 te behalen. De bouw van broodnodige nieuwe en goed bereikbare woningen dreigt flink in gevaar te komen.

In de stikstofdiscussie worden de belangen van de boer vaak tegenover de belangen van de natuur geplaatst. Wat uiteindelijk vooral telt, is een overheid die kiest voor het algemeen belang en dat van toekomstige generaties. Dat betekent naast zorgen voor een sterke natuur, meer biodiversiteit en een goed verdienmodel voor boeren, ook kiezen voor betaalbare woningen voor vaak jonge woningzoekenden. 

In de steden waar wij raadslid zijn, is de woningnood groot. Meer betaalbare woningen zijn nu nodig. Er wordt hard gewerkt om – ondanks de naweeën van corona, de inflatie en het personeelstekort – zoveel mogelijk woningen bij te bouwen en te zorgen dat deze woningen ook goed bereikbaar zijn. Dat werk valt in het water zonder een juridisch houdbare oplossing van het stikstofprobleem. De rechter heeft in 2019 de vloer aangeveegd met het Nederlandse beleid en zal dan ook geen ruimte bieden voor het opnieuw vooruitschuiven van natuurdoelen. 

Als het niet lukt om het stikstofprobleem nu eens écht op te lossen, vallen in Nederland veel bouwplannen stil en dreigt het land op slot te gaan. Die onzekerheid ondervinden wij aan den lijfe, bijvoorbeeld bij de stadsvernieuwing in Den Haag Zuidwest. Door de nabijheid van het Natura2000-gebied in Nationaal Park Hollandse Duinen is de bouw van duizenden woningen en maatschappelijke voorzieningen onzeker. 

Daarnaast blijkt uit een rondgang van de NOS langs juristen (16 juli 2023) dat de kans op een bouwstop nóg groter wordt omdat de Raad van State dit najaar uitspraak zal doen over de zogenaamde bouwvrijstelling die bouwprojecten nu nog kunnen krijgen. De Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving waren eerder al kritisch op de juridische houdbaarheid hiervan. Ook dit vraagt om het snel reduceren van de stikstofuitstoot.

Kortom, CDA en VVD kunnen niet vrijblijvend morrelen aan het uitvoeren van de stikstofdoelen uit het regeerakkoord, waarover nota bene negen maanden onderhandeld is. Naast onherstelbare schade aan de natuur en het negeren van rechterlijke uitspraken, levert het een gepeperde rekening op aan jonge woningzoekenden die perspectief willen op een betaalbaar huis. Daarom een indringend beroep aan lokale CDA- en VVD-politici: ga ook achter de plannen van minister Van Der Wal staan en laat zien dat jullie verkiezingsbeloften over het oplossen van de wooncrisis geen holle frasen waren.

Has Bakker (Utrecht), Tim de Haan (Rotterdam), Peter Mekers (Den Haag) en Julian Zieleman (Tilburg). Zij zijn raadslid en woordvoerders wonen namens D66.

Dit opiniestuk verscheen op 6 september 2022 in het AD.