Opinie: Gemeenten hoeven studenten niet uit te sluiten van de energietoeslag

Yousef Assad - Beeld: Jessica Rens

“Gemeenten van Nederland, help de studenten de koude winter door!”, dat zegt Yousef Assad, D66-raadslid in Den Haag, vandaag in een opiniestuk in Trouw. Lees het volledige opiniestuk hier.

Studenten met slecht betaalde baantjes en weinig studiefinanciering komen in zware moeilijkheden door de stijgende energiekosten. Sommige studenten stoppen zelfs met hun studie, omdat ze de conclusie trekken dat studeren financieel onmogelijk is geworden.

Momenteel worden de studenten uitgesloten van de energietoeslag, terwijl een rechter, in een zaak tegen de gemeente Nijmegen, al heeft geoordeeld dat deze uitsluiting onrechtmatig is. Toch krijgen studenten in Nijmegen geen energietoeslag, omdat Nijmegen, net als bijna alle andere gemeenten, wacht op geld van het Rijk. En daar zit de kern van het probleem.

Minister Schouten van sociale zaken en werkgelegenheid is in gesprek met verschillende partijen om een oplossing te vinden voor de studenten. Dat is mooi, maar ondertussen staat de winter voor de deur. Ook is er sprake van stijgende huurprijzen van kamers en studio’s, meer collegegeld en inflatie.

Extra strenge eisen
Gemeenten kunnen nu al de studenten ondersteunen. Studenten kunnen namelijk voor een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen terecht bij de bijzondere bijstand. Maar daar gelden extra strenge eisen voor studenten: de studiefinanciering wordt meegeteld als inkomen, een drempelbedrag van 143 euro wordt in mindering gebracht op de energiesteun en studenten moeten eerst hun spaargeld aanspreken. Van andere mensen met lagere inkomens wordt dit niet gevraagd, en terecht. Deze extra eisen zorgen voor ongelijkheid

Dit probleem is te verhelpen. Een stadsbestuur heeft de vrijheid om de extra eisen niet te toetsen. Er bestaat namelijk geen verplichting om die voorwaarden te hanteren. Hierdoor kunnen studenten toch via de bijzondere bijstand een toereikende energietoeslag krijgen. Van studenten wordt alleen gevraagd aan te tonen hoeveel de hogere energiekosten bedragen. Hierdoor kunnen studenten een eerlijke vergoeding voor werkelijke kosten ontvangen. Dit is broodnodig om te voorkomen dat studenten het financieel niet meer redden.
Het Haagse stadsbestuur heeft na een aangenomen motie van D66 als eerste in Nederland deze belangrijke stap gezet. De Haagse studenten worden niet langer meer achtergesteld op de andere doelgroepen die in dezelfde situatie zitten.

Daarom roep ik alle raadsleden en wethouders op: maak gebruik van de vrijheid die jullie als stadsbestuur hebben. Help jullie studenten deze koude winter door.