Mega investering in nieuwe tramlijn naar Binckhorst, Station Laan van NOI en extra woningbouw

Robert van Asten - Beeld: Martijn Beekman

Den Haag krijgt honderden miljoenen euro’s voor mobiliteit. Met de in totaal 575 miljoen euro worden een nieuwe tramlijn van Den Haag Centraal door de Binckhorst naar Delft aangelegd, wordt Station Laan van NOI verbouwd en worden er duizenden woningen mogelijk gemaakt in Laakhavens, de Binckhorst en Zuidwest.

Mega investering
is grote overwinning

“De groei van de regio en onze stad zorgt er voor dat de druk op de woningmarkt en op het openbaar vervoer verder toeneemt”, zegt wethouder Robert van Asten. “Meer woningen betekent meer reizigers. Hoogwaardig openbaar vervoer is hier absoluut een voorwaarde”. De mega investering in vervoer en woningbouw is daarom een grote overwinning voor Den Haag.

“Voor de ontwikkeling van de Binckhorst hebben we deze tramlijn keihard nodig”

Wethouder Robert van Asten

Bouwen aan
de Binckhorst

Dankzij deze mega investering kan de door de gemeente zo gewenste tramlijn door de Binckhorst definitief kan worden aangelegd. De nieuwe tramlijn gaat vanaf Den Haag Centraal dwars door de Binckhorst naar Voorburg en Delft. “Voor de ontwikkeling van de Binckhorst hebben we deze tramlijn keihard nodig”, zegt Van Asten. “Dit is ook een serieus signaal naar de ontwikkelaars die hier aan de slag willen.’

Meer mobiliteit, meer woningen

Den Haag krijgt ook in totaal 80 miljoen euro om ervoor te zorgen dat Laakhavens, Zuidwest en de Binckhorst beter bereikbaar worden. Het geld wordt onder meer gebruikt om mobiliteitshubs, fietspaden en ontsluitingswegen aan te leggen. Dat moet ertoe leiden dat ook hier weer meer kan worden gebouwd.

Beeld: Rowan Heuvel

NOI op de schop,
meer trams en metro’s

Een aantal stations aan die lijn krijgt een flinke opknapbeurt, zoals Laan van NOI. Voor dat station is 90 miljoen euro beschikbaar zodat het grondig kan worden. Zo krijgt het aan twee kanten veel betere entrees. De bedoeling is ook dat de Randstadrail-lijnen 3 en 4 en de metro naar Rotterdam vaker gaan rijden.

Makkelijker naar huis

Aan de plannen waarvoor Den Haag nu geld krijgt, wordt al vaak jaren gewerkt. Het toont volgens Van Asten aan dat het stabiel vasthouden aan voorstellen loont. “Soms lijken dit soort plannen voor de buitenwacht luchtfietserij. Maar het laat zien dat het belangrijk is dat je een stabiel stadsbestuur hebt dat een duidelijke koerst vaart”, zegt Van Asten. “Niet alleen komen veel mensen dankzij deze investering makkelijker thuis, maar kunnen meer mensen een huis vinden”.

Beeld: Alireza Parpaei