Maak van Laakhavens een levendige stadswijk met eigenzinnige Haagse architectuur

Joren Noorlander - Beeld: Martijn Beekman

Levendig, stedelijk en bovendien eigenzinnig. Zo ziet raadslid Joren Noorlander de toekomst van Laakhavens voor zich. “Als je straks door Laakhavens loopt moet je het gevoel hebben dat je door een voormalig havengebied met echte Haagse architectuur loopt, en niet dat je in een nietszeggende wijk in Almere of Alphen aan den Rijn bent beland”

Meer grip op ontwikkelingen in Laakhavens
Voorzitter, de Laakhavens is in potentie een mooi, levendig gebied. Nu is er nog niet heel veel te beleven, met een halfleeg MegaStores en veel bedrijvigheid die niet echt voor veel reuring zorgt. Afgelopen dinsdag heb ik tijdens het Binckhorstdebat al aangegeven dat ik graag met gebiedspaspoorten zou werken. Dat lijkt mij hier ook gewenst. Ik zou dus de Laakhavens in iets kleinere delen opknippen (misschien wel in de fasering van de bouw) om zo concreet aan te geven in welk deelgebied verschillende voorzieningen, woningen, groen en bedrijfsruimte komt. Ook hier is die kaderstellende rol voor ons als gemeente belangrijk. Graag zou ik van de wethouder willen weten wanneer er gestart wordt met het proces voor de gebiedspaspoorten.

Eigenzinnige architectuur

Enkele toonaangevende en innovatieve gebouwen lijken mij hier, en op de Binckhorst, op zijn plaats. Laten we de Laakhavens een eigen uitstraling geven. En misschien wel onder leiding van de nieuwe stadsbouwmeester een eigentijdse “nieuwe Haagse school” ontwikkelen voor de Laakhavens. Je wil namelijk straks door Laakhavens lopen en het gevoel hebben dat het een voormalig havengebied is in Den Haag en niet in Almere of Alphen aan den Rijn bent beland. Het beeldkwaliteitsplan dat nog opgesteld moet worden, moet hier nadrukkelijk aandacht aan besteden wat mij betreft. Ik hoop dat het college dat mee wil nemen in dit document.

Levendig en stedelijk

Voorzitter, Het is goed dat er voor een hoogstedelijk, levendig woonmilieu gekozen wordt en dat moeten wij ook nastreven. Daar komt automatisch een hogere dichtheid van woningen, goed wandelen en fietsen en een betere OV-verbinding bij. De tunnel onder het spoor naar de Koningstraat is een voorbeeld om zonder nieuw spoor aan te leggen, wel de tram bereikbaarder te maken. Door gebruik te maken van de rust, ruis en reuring kunnen we sturen waar bedrijvigheid of juist woningen moeten komen. Een mooie manier wat mij betreft. Daarnaast maken we van dit gebied een eindbestemming en niet zo zeer een doorstroomgebied wat het nu is met de drukke Waldorpstraat en Van der Kunstraat. Ik ben ook heel benieuwd naar de pilot deelmobiliteit in De Venen. Als deze slaagt, zou ik dat concept graag grootschaliger doorvoeren in de Laakhavens.

Little C als inspiratie

Voorzitter, Hier in de commissie heb ik vaak het concept van Little C in Rotterdam horen vallen. Is zo’n concept met een hogere dichtheid binnen een of meerdere delen van Laakhavens ingepland? En zouden we dat in een gebiedspaspoort op kunnen nemen als manier van inrichten van een deel van de wijk? Graag hoor ik van de wethouder of hij daar een geschikte plaats voor kan vinden in Laakhavens. 

Status van The Grace en anderen

Voorzitter, in het gebied hebben we al een aantal ontwikkelingen die al wat verder gevorderd zijn in het planproces. Bijvoorbeeld The Grace, Waldorp Four en de Escher Gardens. Wat is de status van deze projecten? En tijdens de technische sessie werd aangegeven dat de financiering van het grote park en de parkeergarage dat er moet komen nog onzeker is. Wanneer weten wij iets over de financiële haalbaarheid en de kosten voor het park en de garage. Want zeker het park is voor mij toch wel een essentieel onderdeel van deze gehele gebiedsontwikkeling. 

Duidelijkheid over coffeeshops

En als laatste voorzitter, zie ik in de tekeningen de coffeeshopboot niet ingetekend staan, terwijl dit wel een stadse voorziening is die in de nieuwe situatie ook aanwezig blijft. In navolging op de motie van de SP over het juiste plaatje geven aan inwoners, zou ik deze boot graag ingetekend zien bij de plannen en toegevoegd worden aan de maquette op het stadhuis.