Islamitisch begraven: “Maak van eeuwige grafrust geen eeuwige zoektocht”

Dennis Groenewold - Beeld: Martijn Beekman

Iedereen in onze stad verdient de kans om in de buurt te worden begraven. Maar door het grote tekort aan islamitische begraafplekken geldt dat nu niet voor islamitische Hagenaars. Raadslid Dennis Groenewold maant de wethouder daarom tot snelheid naar het zoeken van een mooie laatste rustplaats voor Haagse moslims.

Islamitische stadsgenoten hebben ook recht op een begraafplaats

Wat D66 betreft moet iedereen in Den Haag de vrijheid en de kans krijgen alles uit het leven te halen. Dat betekent ook dat je de kans moet krijgen je voor te bereiden voor de periode na het leven. En helaas is die kans er nu niet voor alle inwoners van deze stad. Onze Islamitische stadsgenoten hebben nu nauwelijks de mogelijkheden om hun overleden naasten in de regio te begraven volgens hun wensen. 

Maar dat is
blijkbaar geen prioriteit

Daarom is D66 blij dat de gemeente actief in de regio op zoek is naar een locatie hiervoor. Helaas kan ik niet anders dan constateren dat het nog niet echt vlot. Dit is aan de ene kant best begrijpelijk, want de grond is schaars. Aan de andere kant, … Als ik de brief van de voorganger van de huidige wethouder lees, bekruipt mij niet echt een gevoel van prioriteit.

Wethouder moet
had aan de slag

“Op dit moment vindt ook bij de randgemeentes coalitievorming plaats. Naar verwachting zullen gesprekken over dit onderwerp pas weer plaatsvinden als de nieuwe colleges zijn geïnstalleerd”. Dit staat in een brief die is gedateerd op 29 september.

Den Haag was toen echt de enige gemeente waar de coalitievorming nog plaatsvond. Maar, voorzitter, dit is natuurlijk nog de brief van de vorige wethouder op dit onderwerp. 

Eeuwige grafrust moet geen eeuwige zoektocht worden

Daarom dé vraag voor deze wethouder: Wat gaat hij doen om ervoor te zorgen dat er meer gaat gebeuren de komende tijd of hoe gaat hij op z’n minst ons, maar vooral de mensen om wie het hier gaat, het gevoel geven dat die urgentie er bij hem wel is?

Kortom: hoe voorkomen we dat het zoeken naar een plek voor eeuwigdurende grafrust een eeuwigdurende zoektocht wordt?