Initiatief D66 en PvdD: meer macht voor de raad en de stad om klimaatbeleid aan te scherpen en bij te sturen

Beeld: veeterzy

Een klimaat-dashboard om goed in kaart te brengen hoe Den Haag de klimaatdoelen gaat halen, en een jaarlijkse klimaatrapportage om de vooruitgang goed bij te houden. Dat zijn voorstellen die D66 en PvdD samen doen om de raad en daarmee de stad alle middelen te geven om de klimaatdoelen te halen. “Klimaatverandering is een van onze grootste uitdagingen. Dan mogen we niet blind vliegen”.

Alle hens aan dek
“Om de klimaatdoelen te halen is het alle hens aan dek”, aldus Yousef Assad (D66). “Daarom moet de raad en daarmee de stad meer zicht krijgen op de effecten van het klimaatbeleid en hoe we het kunnen aanscherpen”. Samen met de Partij voor de Dieren dient D66 het initiatiefvoorstel “Stuur op klimaat” in, waarbij precies dat moet gebeuren: meer mogelijkheden voor de raad en daarmee de stad om bij te sturen op klimaatbeleid.

Dashboard  en rapportage
De twee groene partijen willen dat doelstellingen concreet en meetbaar moeten zijn, en er moeten tussentijdse doelen worden gesteld. Alleen dan is duidelijk of de gemeente op het goede spoor zit. Mocht de stad nou niet op het goede spoor zitten, moet de raad makkelijk kunnen bijsturen omdat direct duidelijk is waar het spaak loopt. Leonie Gerritsen (PvdD): “de gevolgen van klimaatverandering zijn al duidelijk zichtbaar in Den Haag, maar de effectiviteit van ons klimaatbeleid niet.”

Bewoners betrekken
Ook moeten bewoners meer betrokken worden bij het klimaatbeleid. Assad:  “We kunnen de klimaatcrisis niet alleen met het stadhuis aanpakken. Dat moeten we met de hele stad doen. Er moet duidelijker beleid komen op bewonersparticipatie en hoe we verschillende groepen in onze stad meenemen in het beleid.”

Ogen open, handen aan het stuur
Het initiatiefvoorstel van D66 en Partij voor de Dieren is in de raad van donderdag 25 januari behandeld en met flinke meerderheid aangenomen. Tot vreugde van de twee partijen. Gerritsen: “Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Dan mogen we niet blind vliegen en hopen dat het goed komt. We moeten snel en efficiënt gaan sturen op effectief klimaatbeleid.”