“Het is een keuze of een buurt sterker wordt of kwetsbaar blijft” – Maidenspeech Peter Mekers

Beeld: Caroline Verduin

“We moeten kwetsbare bewoners ook sociaal draagkrachtige buren gunnen. Een buur die je kan helpen als het even niet zelf lukt. Zodat de kwetsbare buurten zichzelf versterken”. Daar pleit Peter Mekers in zijn maidenspeech voor. Hij wil kansarm en kansrijk beter mixen door Den Haag. “Want het is een keuze waar sociale woningen komen, waar kwetsbare mensen komen te wonen en of we kansarm van kansrijk scheiden of mixen”

Lees hier zijn volledige maidenspeech terug.

Voorzitter, wat een eer om hier te staan voor mijn eerste inbrengen in deze raad. En over een plek die mij aan mijn hart gaat: Moerwijk, waar ik zelf heb gewoond.  
 
Slaapkamer zonder ramen

In 2006 kwam ik naar Den Haag voor mijn studie. Mijn eerste kennismaking met de stad was destijds niet opperbest: ik kwam uit Overijssel en vond met moeite een kamer aan de Rijswijkseweg. En wat voor een kamer! Een studentenhuis waar ik me niet mocht inschrijven, waar een slaapkamer niet een echte slaapkamer was, maar een omgebouwde badkamer zonder ramen. Waar de keuken de enige gezamenlijke ruimte was voor mijn huisgenoten en ik. Met in de hoek een douchecabine, maar geen gordijnen voor de ramen. 
 
Van kamer naar koophuis

Mijn wooncarriere voerde me verder van een studentenkamer bij de Bierkade naar een sociale huurwoning aan de Moerweg uiteindelijk naar een koopwoning in Kortenbos. Ik had de keuze om zelf  te verhuizen of te blijven. Een keuze die veel Hagenaars en Hagenezen niet hebben. 
 
Omdat er geen passende plek voor ze beschikbaar is, omdat ze afhankelijk zijn van een woningcorporatie met wachtlijsten, of omdat een droomwoning kopen voor hen onbetaalbaar is. 
 
Sociale woningen

En laten we het over de sociale woningbouw hebben. Want bijna 1 op de 3 Hagenaars woont in een sociale woningbouwwoning. Onze meest kwetsbare inwoners zijn aanwezen op die woningen. De mensen die vaker hulp nodig hebben. De mensen die vaak druk bezig zijn met overleven. 
 
En dat kan ik weten. Want ik heb jaren voor woningbouwcorporaties in Den Haag gewerkt. Als bewonersconsulent werd ik gebeld als er brand was geweest, moest ik opdraven als er een heftige burenruzie was, moest ik ingrijpen als er erge overlast werd veroorzaakt. 

Ik werd gebeld als er brand was geweest, ik moest opdraven als er een heftige burenruzie was, ik moest ingrijpen als er erge overlast werd veroorzaakt. 

Peter Mekers over zijn achtergrond in de sociale woninbouw

Problemen versterken elkaar
De Haagse buurten en wijken gaan me aan het hart. Maar in al die jaren zag ik wijken die erop achteruit gingen. Want als er in een wijk teveel mensen hulp nodig hebben en teveel mensen alleen maar bezig zijn met overleven, dan gaan die problemen elkaar versterken.  
 
Laten we dit nu gebeuren?  
Ik vrees van wel.  
 
Want het is een keuze waar sociale woningen komen 
Het is een keuze waar kwetsbare mensen komen te wonen 
Het is een keuze of we kansarm van kansrijk scheiden of mixen 
 
Dat kan beter. Dat moet beter. 
 
Meer sturen op leefbare wijken

We moeten die wijken diverser maken en de kwetsbare bewoners ook sociaal draagkrachtige buren gunnen. Een buur die je kan helpen als het even niet zelf lukt. Zodat de kwetsbare buurten zichzelf versterken. Zodat we beter omkijken naar elkaar. Niet met minder goedkope woningen in Den Haag, maar wel met een eerlijkere verdeling over de stad. Niet met alleen nieuwbouw, maar ook door beter te sturen op het verhuurbeleid. 

Het besef dat wij de keuze hebben wie waar woont, of problemen elkaar versterken of dat mensen elkaar helpen, heeft mij overtuigd om de raad in te willen.  
 
Om te zorgen voor een eerlijke kans voor elke Hagenaar en Hagenees in de stad.  
 
Een eerlijke kans op een leefbare en fijne buurt.  
 
Een gezonde buurt en een buurt om je thuis te voelen.  
 
Want jouw buurt is meer dan beton en stenen.   

Er moet plek zijn in de stad voor creatievelingen om zich uit te leven. Voor buitenbeentjes en paradijsvogels.

Peter Mekers over de Samenscholing

De Beatrijs
En dan nog over Moerwijk en de Beatrijs.  
 
Ik dank nogmaals de indieners van het initiatiefvoorstel en inspreker. Ook in dit stukje Moerwijk wordt gewerkt aan het versterken van de buurt. En dat is ook keihard nodig. Moerwijk is een kwetsbare wijk waar we voor meer kracht moeten zorgen. De Beatrijs gaat niet alleen een plek worden waar mensen kunnen werken en ondernemen, het is een plek om in deze buurt carrière te maken en een toekomst op te bouwen. Om creatief en economisch bij te dragen aan de buurt en aan heel Den Haag. Zodat de bewoners de kans krijgen om meer uit het leven te halen. 
 
Een plek om te werken aan de toekomst

Daarom ben ik blij met de plannen die deze raad eerder heeft aangenomen voor deze plek. Na jaren van onzekerheid en tijdelijke invulling is er nu gestart met renovatie en ligt er een duurzaam plan. Een plan waarin bijvoorbeeld de Helicopter terug kan keren en ook andere initiatieven. Duurzaam, blijvend, zonder leegstandscontract met een einddatum. Een plek waar gewerkt wordt aan de toekomst voor ondernemers, vrijwilligers, initiatieven en een toffe buurt. 
 
En ja, de Samenscholing kan niet blijven zitten in de Beatrijs tijdens de verbouwingen. Daar moeten we eerlijk in zijn. Hoe waardevol we initiatieven en activiteiten die er nu plaatsvinden ook vinden. 
 
Buitenbeentjes en paradijsvogels

Den Haag gaat werken aan vrijplaatsbeleid en er moet plek zijn in de stad voor creatievelingen om zich uit te leven. Voor buitenbeentjes en paradijsvogels. Maar in de tussentijd is het zuur dat initiatieven nu zonder ruimte komen te zitten. Dat begrijpen we. D66 is blij met de inzet en toezeggingen die wethouder Bruines heeft gedaan. Om met de recent gewijzigde eisen van de Samenscholing nogmaals te kijken of er in de stad een andere plek is waar ze onderdak kunnen vinden. Ik hoop van harte dat dit snel lukt.  
 
Passie, in de raad en op straat

Want bewoners die gemotiveerd zijn om iets bij te dragen aan de stad, om hun buren en buurt vooruit te helpen, die moeten we koesteren. Iedereen heeft recht op een fijne buurt, of je nu in Moerwijk woont of in een andere prachtige Haagse wijk. Dat moeten we steunen. Dat moeten we versterken, koesteren en verder aanjagen. Den Haag heeft inwoners met passie nodig, in de raad maar ook op straat. Dank u wel.