“Grote zorgen over toekomst vergrijzing” – Anno Fekkes bij behandeling WMO

Beeld: Martijn Beekman

Er komen steeds meer ouderen bij en steeds meer mensen worden steeds ouder. Daarmee neemt ook het aantal WMO geïndiceerde ouderen toe. Daarom maakt fractievertegenwoordiger en woordvoerder ouderen Anno Fekkes zich grote zorgen. Hij vraagt er expliciet aandacht voor tijdens de jaarlijkse bespreking van de WMO. “Want als het gaat om personeel hebben we gigantische tekorten. We moeten hier heel scherp op blijven, want ik voorzie grote problemen in de toekomst”.

Lees hieronder de volledige inbreng van Anno Fekkes.

Voorzitter,
 
Wie mij kent en wie mij volgt, weet dat ik me grote zorgen maak over ouderen in onze stad, nu en in de toekomst. Er komen steeds meer ouderen bij en steeds meer mensen worden steeds ouder. Daarmee neemt ook het aantal WMO geïndiceerde ouderen toe. Maar vooral als het gaat om personeel hebben we gigantische tekorten. Ik ken verhalen van mensen die gedurende de vakantieperiode geen hulp kregen omdat de huishoudelijke hulp geen vervanger had kunnen regelen. We moeten hier heel scherp op blijven, want ik voorzie grote problemen in de toekomst.
 
We komen hier nog uitgebreid over te spreken bij het debat over de ouderenmonitor en Seniorvriendelijke Stad maar in relatie tot de WMO-zorg vraag ik de wethouder hier wel alvast de visie van het college te geven op deze uitdaging.
 
1.       Ik lees in de WMO jaarrapportage dat er in 2022 600 huisbezoeken hebben plaatsgevonden aan inwoners van 75 jaar of ouder. Zijn dat alle ouderen die in 2022 75 jaar zijn geworden? Over wel percentage hebben we het dan? Zijn die bezoeken eenmalig of worden ze herhaald?

2.       De personele capaciteit is uitgebreid met 30 nieuwe zorgregelaars en 150 WMO case-managers. De achterstanden moeten gedurende deze maand hierdoor fors zijn ingelopen. Is dat ook het geval?

3.       Kan de wethouder een actueel overzicht verschaffen van huidige Groepswonen-locaties in Den Haag?

4.       De wachttijd voor beschermd wonen is 21 maanden, nota bene bijna 2 jaar! Welke acties zijn nodig om deze wachttijd te verkorten?

5.       Ik schrik van de zorgwekkende aantallen meldingen en de afhandelingsduur van januari ’22 t/m juni ’23. Welke acties moeten deze aantallen en doorlooptijden naar beneden brengen? De cijfers stellen mij niet gerust, zeker niet met de grijzer en ouder wordende Haagse inwoners!

6.       Het % WMO-meldingen dat pas na 6 weken wordt opgepakt is 49%. Dit is de helft. Hier schrik ik erg van. Ook al zijn dit dan wellicht geen spoedgevallen: 6 weken voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen in bijna 50% van de meldingen is veel te lang. Welke acties worden hier aan verbonden om dit ten goede te keren?

7.       De doorlooptijd van spoedmeldingen is 27-28 dagen: dat is best lang. Om wat voor spoedmeldingen gaat het hier?
 
Tot slot voorzitter,
 
Op 16 februari van dit jaar vroeg ik het college een regeling over te nemen die kort daarvoor in Rijswijk met raadsbrede steun werd aangenomen, namelijk de WMO indicatie voor onbepaalde tijd voor mensen met chronische of progressieve aandoeningen, waarbij geen zicht is op verbetering, op te nemen in de beleidsregels. Ik werd gerustgesteld met de woorden dat het opnemen van een dergelijke beleidsregel in onze stad niet nodig is. Omdat bij het merendeel van de afnemers van WMO diensten deze regeling al wordt toegepast. Ik lees inderdaad dat dat met betrekking tot  huishoudelijke hulp en Beschermd Wonen het geval is. Ziet de wethouder mogelijkheden om die regeling ook naar andere sectoren/indicaties uit te breiden?
 
Voorzitter, dank! Ik kijk uit naar het bredere debat over de ouderenzorg binnenkort!

Dank, tot zover voorzitter!