Groen licht voor snelle tramlijn over de CID-Binckhorst

Robert van Asten - Beeld: Martijn Beekman

Een grote stap voor bereikbaarheid en woningbouw in Den Haag. Donderdagavond heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeren van een plan voor een snelle tramlijn vanaf Den Haag Centraal richting Voorburg en Rijswijk. In de plannen zit ook een pakket maatregelen voor meer ruimte voor de fiets en voetganger. De tram gaat naar verwachting in 2030 rijden.

Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling) is erg blij met deze mijlpaal: “Dit is een grote stap voor de bereikbaarheid van het CID, de Binckhorst en de regio. Deze tramlijn gaat in de hele Haagse regio dagelijks duizenden mensen naar werk of naar huis brengen. Want Den Haag groeit de komende jaren fors. Tot 2040 komen er in het CID en de Binckhorst naar verwachting 35.000 woningen en 30.000 banen bij. Hiermee bouwen we aan de toekomst van de Binckhorst, en daarmee aan die van Den Haag.”

De snelle tram gaat rijden vanaf Den Haag Centraal. Vanaf daar gaat hij via de Binckhorstlaan twee kanten op: richting station Voorburg over de Maanweg en via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk. De lijn verbindt daarmee het Haagse Central Innovation District (het gebied tussen de drie grote stations) en de Binckhorst met de regio.

Ook is er een bijbehorend pakket maatregelen om de bereikbaarheid van de CID-Binckhorst voor de voetganger, fiets en deelmobiliteit te verbeteren. Dit verbetert ook de verkeersveiligheid. Er wordt gedacht aan maatregelen voor herinrichting en inpassing van de tram in de Lekstraat, de Binckhorstlaan in Voorburg, de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg. 

De plannen zijn een samenwerking van de gemeentes Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze partijen investeren samen 575 miljoen euro in de tramlijn en het pakket maatregelen. 

Participatie

Nu de raadsbesluiten in Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn genomen kan worden gestart met het verder uitwerken van de plannen. Dit zal naar verwachting duren tot eind 2025. Begin 2026 zullen de gemeenteraden besluiten over het Voorontwerp.  

De afgelopen jaren is er uitgebreid gesproken met bewoners, ondernemers en belanghebbenden in het gebied over de komst van de tramlijn. Vanaf nu, met de start van de plannings- en studiefase, wordt er intensiever met ondernemers en bewoners gesproken over hoe de tram precies gaat liggen.  

Voor meer informatie, zie het Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst