Fossiele reclames verbieden: goed doel, maar met groot financieel risico

Yousef Assad - Beeld: Jessica Rens

Vandaag bespreekt de Haagse gemeenteraad het initiatiefvoorstel om fossiele reclames te verbieden. “Hoewel we de geest van de motie steunen, zijn er grote financiële risico’s. En dat terwijl onze gemeente in financieel zwaar weer zit en nieuwe fossiele reclames in 2023 toch al verboden worden” zegt Yousef Assad. Lees hier zijn inbreng in de raad.

Spreektekst Yousef Assad

Voorzitter, dank u wel. Allereerst, mijn dank en waardering voor het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Vandaag staat wat D66 betreft niet ter discussie of het weren van fossiele reclames uit de openbare ruimte goed of slecht is. Daar is D66 al over uit: fossiele reclames zijn zeer onwenselijk.

Financieel risico

De discussie die we wel moeten voeren is tegen welke prijs we welke grens trekken. Uit de commissiebrief van het college en de bijbehorende geheime stukken blijkt dat dit initiatiefvoorstel een reëel financieel risico met zich meebrengt. Voor D66 is daardoor onduidelijk wat de financiële impact exact is, en dat maakt een weloverwogen keuze heel erg lastig. Tel daarbij op dat de heer Donner ons eerder vandaag nog zeer slecht nieuws heeft gebracht over onze financiële situatie.

Nieuwe fossiele reclames
al verboden

Als we die risico’s afzetten tegen het feit dat nieuwe fossiele reclames in 2023 toch al verboden worden, vind ik het zelf erg lastig worden. Al met al kunnen we daarom nu niet voor het initiatiefvoorstel stemmen.

Steunen het doel
met andere motie

Maar dat wil niet zeggen dat we de geest van dit voorstel niet steunen. Sterker nog, ik wil naar andere manieren kijken om hetzelfde doel te bereiken: het weren van fossiele reclames. Daarom dient de fractie van D66 de motie ‘Ga in gesprek met de reclame – exploitanten’ in met het volgende dictum:

Verzoekt het college:

  • in gesprek te gaan met de reclame-exploitanten over de gevolgen, op basis van de bestaande overeenkomsten, van een aanpassing van de APV;
  • in dat gesprek ook dringend en met klem de reclame-exploitanten te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, hun impact op de klimaatverandering en de rol die zij daarin kunnen en moeten hebben;
  • de raad uiterlijk in Q4 van 2022 een commissiebrief te doen toekomen waarin duidelijk wordt gemaakt wat de exacte financiële gevolgen zijn, op basis van de bestaande overeenkomsten, van een aanpassing van de APV;
  • in die commissiebrief uit te leggen of en hoe de reclame-exploitanten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen.

    En gaat over tot de orde van de dag.