Festivals, parken en een ontwerpwedstrijd – Joren Noorlander presenteert 8 ideeën voor de Binckhorst

Beeld: Marten Kooistra

Op de Binckhorst bouwt Den Haag letterlijk aan de toekomst. Maar op zo’n groot gebied waar zoveel nieuwe dingen gebeuren moet soms ook bijgestuurd worden. Tijdens het Binckhorstdebat komt raadslid Joren Noorlander met 8 verbeterpunten voor de Binckhorst. Van een festival, betere natuur tot aan een ontwerpwedstrijd voor een iconische geothermiecentrale.

Raadslid Joren Noorlander komt in de raad op voor de Binckhorst. Tijdens zijn verschillende Binckhorsttours sprak hij met iedereen, van inwoners tot ondernemers en van bouwers tot natuurorganisaties. Daardoor heeft hij van al deze verschillende mensen en organisaties ideeën en klachten meegekregen. Tijdens het Binckhorstdebat vraagt hij aandacht voor 8 verschillende ideeën om de wijk nog beter te maken.

Festival in hartje Binckhorst
Grotere projecten zijn bijvoorbeeld het mogelijk maken van festivals op het terrein van de voormalige asfaltcentrale. Hiermee maken de bewoners van de toekomst kennis met de Binckhorst en het met deze unieke locatie krijgt de Binckhorst extra uitstraling.

Meer natuur
Ook moet er op gelet worden dat er een echte groene long ontstaat in de wijk. “Er ligt nu een stuk grond voor de begraafplaats braak en dit is een perfecte plek voor extra groen”, zegt Noorlander. “Hier mag ook wel iets komen dat spannender is dan alleen een grasveld. Begin alvast met de aanplant van bomen, een park, een speeltuin of een kunstwerk dat echt een Binckplek kan worden”.

Als we het beste uit de Binckhorst willen halen, moeten we er constant bovenop blijven zitten

Joren Noorlander

Iconische centrale
Er bestaan al plannen voor een geothermiecentrale op de Binckhorst, maar daar kan meer uit gehaald worden. Noorlander stelt voor om een ontwerpwedstrijd te starten, met als doel om een iconisch bouwwerk neer te zetten. “Goed voor het klimaat, en mooi voor de wijk”, aldus Noorlander.

Input van ondernemers en bewoners
Tussen de ideeën staan ook kleinere zaken die Noorlander mee heeft gekregen van bewoners en ondernemers. “Rondom het Junoblok moeten echt meer en betere fietsenstallingen komen, en op veel plekken staan veel autowrakken die kostbare parkeerplekken innemen”. Ook moet er meer worden gesproken met ondernemers. “De Binckhorst is geen slaperige woonwijk, maar een plek waar dingen gebeuren. Dat kan niet als we ondernemers, bedrijven en andere organisaties niet actief betrekken”.

Regie blijven houden
Overkoepelend wil Noorlander dat de gemeente de regie goed in eigen handen houdt en samen met bewoners, ondernemers en organisaties de wijk blijft vormgeven. “Als we het beste uit de Binckhorst willen halen, moeten we er constant bovenop blijven zitten. In eerste instantie met een nieuw omgevingsplan, en het verbeteren van de gebiedspaspoorten. Zo maken we van de Binckhorst een bruisende, actieve en groene woonwijk. Een plek voor de toekomst”.

De 8 ideeën voor een betere Binckhorst:

Ruimte voor de fiets Meer en betere fietsenstallingen, in het bijzonder bij het Junoblok. In heel Den Haag willen we ruim baan voor de fiets. De Binckhorst is daar zeker geen uitzondering op. Maar dan moeten er ook goede plekken zijn om je fiets kwijt te kunnen
Meer contact met ondernemers Op de Maanweg zitten ondernemers voor wie het nu niet duidelijk is hoelang ze nog in hun pand kunnen blijven. Communicatie met ondernemers is van groot belang. Zeker ook als het gaat om het intekenen van nieuwe infrastructuur rondom of soms op het gebied van bestaande bedrijven. De Binckhorst is en blijft een gebied voor meer dan alleen woningen, daarom moet er bijvoorbeeld in het Mercuriuskwartier ruimte blijven voor ondernemers.

Geen natte voeten De kades rondom de Caballero Fabriek hebben een flinke onderhoudsbeurt nodig. Daar moeten we niet meer mee wachten.
Zet groen letterlijk centraal Natuur is van groot belang, zeker voor de toekomstige bewoners, die meer dan alleen asfalt en beton om zich heen willen. Daarom moeten we zorgen voor een echte groene long van hoogwaardige natuur. Deze moet lopen van de Trekvliet tot St. Barbara. Zo krijgen we niet kleine stukjes natuur her en der, maar een aaneengesloten parkgebied in het hart van de wijk.
Iconisch voor het klimaat De geothermiecentrale moet er zeker komen. Start een ontwerpwedstrijd voor de geothermiecentrale, zodat dit een iconische Binckplek wordt. De gemeente moet er wel voor zorgen dat deze centrale op een goede plek komt te staan, zodat er zoveel mogelijk ruimte voor groen overblijft.
Bruisende Binckhorst begint bij een festival Zorg voor een bruisende Binckhorst met een festival. Het terrein van de voormalige asfaltcentrale is hier bijzonder geschikt voor. Het brengt nieuwe mensen naar de Binckhorst en zorgt ervoor dat de wijk levendig is.
Slimmer parkeerbeleid Pak de autowrakken en weesauto’s aan en voer betaald parkeren in tijdens de avonduren in. Zo zorgen we ervoor dat de schaarse parkeerplaatsen op de beste manier gebruikt worden.
De regie in handen houden De Binckhorst ontwikkelt zich het beste als de gemeente scherp de regie houdt. Zo zorgen we ervoor dat ontwikkelingen op een goede manier zich over de wijk verspreiden. Daarvoor moet de gemeente gebruik blijven maken van de zogenoemde gebiedspaspoorten, waarmee overzichtelijk is wat voor soort gebouwen en activiteiten waar komen.