Debat lerarentekort: “geef leraren de ruimte, geef schoolleiders vertrouwen”

Het lerarentekort in Den Haag hakt er hard in, vooral in de kwetsbare wijken waar leerlingen al op 1-0 achterstand staan. Caroline Verduin, zelf docent en onderwijswoordvoerder, vraagt daarom om meer ruimte voor docenten en meer vertrouwen in schoolleiders. Lees hier haar hele inbreng.

Voorzitter, ik ben bij een aantal basisscholen op bezoek geweest. En we spreken in de politiek heel vaak over scholen en onderwijs, maar de mensen in het onderwijs weten het beste wat helpt. Dus ik hoop de signalen uit het onderwijs naar de gemeenteraad toe te brengen. 
 
De schooldirecteur Marjolein vertelde mij dat als de telefoon gaat in de vroege ochtend, haar zoontje dan gelijk vraagt: juf ziek? Voor heel veel schooldirecteuren is de ochtend een spannend moment: zijn er ziektemeldingen? Moet een leraar vervangen worden? Die is er vaak niet. En dan betekent het soms dat een klas noodgedwongen naar huis wordt gestuurd, of in groepjes verdeeld worden over andere klassen. Dat brengt geen rust en structuur waar juist die leerlingen baat hebben.
 
Onderwijs is de basis, maar het lerarentekort zet ons onderwijs onder druk. Ik ben daarom blij dat we over dit onderwerp spreken en ik wil twee zaken onder de aandacht brengen. 1 Over Schoolleiders en 2 over de diversiteit aan scholen, tussen het zand en het veen. 
 
Zonder schoolleider geen school

Want voorzitter, goede schoolleiders zijn van groot belang. Een goede schoolleider als Marjolein wil je behouden. Schoolleiders die aandacht hebben voor de ontwikkeling van leraren en hun werkdruk. 
Want natuurlijk moeten we veel mensen enthousiast maken voor het onderwijs -dat doe ik ook elke dag, ik heb enorm veel plezier als docent. Kies voor het onderwijs, het is prachtig!- Om het lerarentekort niet groter te laten maken, moeten we voorkomen dat jonge enthousiaste talentvolle leraren wegtrekken. Maar we zien een vicieuze cirkel, door het lerarentekort stijgt de werkdruk en vallen leraren uit. Goede schoolleiders zijn cruciaal om leraren te boeien en te binden. 
 
Maar inmiddels zijn schoolleiders niet alleen expert in goed onderwijs, expert in goed leiderschap, maar ook expert in subsidie aanvragen. Waar ze veel tijd aan kwijt zijn, achter hun pc in de directeurskamer. In plaats van door de gangen en in de klassen. De NPO gelden hebben ruimte en ondersteuning gebracht, maar schoolleiders vrezen dat het weer inzakt.

Minder wantrouwen, meer meedenken

Ik wil de wethouder vragen of de wethouder deze signalen ook herkent? Op welke wijze voorkomt de wethouder dat de houding van de overheid gebaseerd is op controle en wantrouwen, maar vooral meedenken met de scholen om datgene te doen waar ze goed in zijn: onderwijs geven? Kunnen subsidie aanvragen nog verder versimpeld worden?  
 
Onderadvisering en overadvisering
Voorzitter, Den Haag is een gesegregeerde stad. Bij mijn bezoeken aan scholen, ik weet dat de wethouder ook veel scholen ziet, zijn grote verschillen te merken. Zo hebben we binnenstadscholen waar grote taalachterstanden zijn en sprake kan zijn van onderadvisering. Dit zijn de scholen waar het lerarentekort het hoogst is. 
 
En juist scholen (vaak op het zand) waar ze meer diversiteit nastreven, waar ouders hoge verwachtingen hebben, kritisch zijn en leerlingen onder druk staan om altijd voor hoger te gaan. Waar juist sprake kan zijn van overadvisering. Inclusief duurbetaalde huiswerkbegeleiding. 
 
Diversiteit op school

 Ik wil de wethouder daarom de volgende vragen stellen. Hoe kijkt de gemeente naar die diversiteit van scholen, terwijl er een gemeentelijk beleid geldt? En hoe geeft de gemeente extra aandacht juist aan die scholen waar het lerarentekort het hoogst is? Is de wethouder bereid om uitwisseling mogelijk te maken tussen leraren van verschillende scholen? Denk aan uitwisseling van leraren van een school van het zand naar het veen en andersom? Kijkt de wethouder naar de grote G4 gemeentes en zeker de gemeente Rotterdam, waar wij als stad van kan leren? 

Rijke schooldag; verbreding voor leerling, verdieping voor leraar
De Rijke Schooldag is van waarde voor elke school. Het geeft ruimte aan de vakleerkrachten om te focussen op de basisvaardigheden, terwijl maatschappelijke organisaties en de brede samenleving verder kan bijdragen aan de verdere vorming en ontwikkeling van kinderen. Daarom de vraag of de wethouder al is gestart met uitvoering van de motie om ruimte te geven aan leerkrachten om de basisvaardigheden op orde te krijgen en de kracht van de stad te gebruiken om kunst, cultuur en natuur te ontwikkelen. 

Caroline Verduin haalt haar informatie het liefst uit de klassen zelf. Daarom gaat zij op scholenreis. Heb jij suggesties voor Caroline of wil je haar uitnodigen op school? Mail dan naar [email protected]