D66: Leg inspraak van bewoners niet in handen van projectontwikkelaars

Marieke van Doorn - Beeld: Martijn Beekman

Participatie mag nooit georganiseerd worden  door organisaties die een zakelijk belang hebben bij de uitkomst, vindt D66. Een private partij heeft uiteindelijk een winstoogmerk en kan dus niet neutraal een democratisch proces organiseren. “Wij willen dat elke bewoner, hoe kritisch dan ook, mag meepraten. Dat gaat niet als je bedrijven de sleutel van dit democratische proces geeft”.

In de Participatiegids grote ontwikkelingen omschrijft de gemeente hoe bewoners en belanghebbenden zich kunnen laten horen tijdens een besluitvormingsproces. Maar volgens de participatiegids mogen particuliere initiatiefnemers zelf deze participatie organiseren. “We gaan uit van de beste intenties, maar is het handig om mensen met een zakelijk belang te laten bepalen wie aan het woord mag komen? De gemeente is de hoeder van het algemeen belang, dat moeten we niet van private initiatiefnemers verwachten”, aldus Marieke van Doorn.

“Democratie kan je niet uitbesteden”

Marieke van Doorn

D66 wil dat de gemeente zelf de regie neemt in participatieprocessen. De gemeente kan neutraal handelen en denken vanuit het algemeen belang. Dat wil niet zeggen dat de gemeente de participatie nu vlekkeloos laat verlopen. “Ook nu gaan er nog dingen fout en komt niet elke bewoners goed aan het woord. Maar de participatie aan bedrijven geven is niet de oplossing”, zegt Van Doorn. “Democratie kan je niet uitbesteden”.