Ons plan om de wooncrisis te lijf te gaan

Peter Mekers - Beeld: Martijn Beekman

Om de wooncrisis in Den Haag te lijf te gaan komt D66 met een woonplan. D66 zet in op bouwen, transformeren en doorstromen. Peter Mekers: “Iedereen verdient een eigen huis. We moeten nú maatregelen nemen om te zorgen dat studenten, starters en gezinnen een huis kunnen vinden in Den Haag.”

Bouwen, transformeren en doorstromen

Om de woningnood aan te pakken wil D66 bouwen waar dat kan. Daarover moeten harde prestatieafspraken worden gemaakt met bouwers. We maximeren het aantal duurdere woningen en stellen een eis van 30% sociale huur. Daardoor blijven woningen voor starters, gezinnen, alleenstaanden en senioren bereikbaar. Door mensen te verleiden naar passende woningen te verhuizen zorgen we voor een betere doorstroming op de woningmarkt.

Eerlijk en groen

D66 wil regulering en transparantie om misstanden en buitensporige prijzen in de huursector te bestrijden. Het beleid om leerkrachten, politieagenten en zorgpersoneel voorrang te verlenen moet worden voortgezet. Ook moet discriminatie in de huursector actief worden opgespoord. Daarnaast moeten klimaat en natuur niet over het hoofd worden gezien: er moet voldoende groen zijn rond huizen en verduurzaming moet worden gestimuleerd. Mekers: “Met deze plannen zetten we in op voldoende woningen en een prettige leefomgeving voor alle Hagenaars.”