Bruno Bruins aangesteld als gespreksleider om te werken aan herstel van vertrouwen

In een bijeenkomst hebben de fractievoorzitters van de 13 partijen in de Haagse gemeenteraad een gespreksleider aangewezen: Bruno Bruins. Deze gespreksleider helpt de raad met onder andere afspraken maken over transparantie van partijfinanciën en het herstellen van vertrouwen.

Voormalig minister Bruno Bruins was eerder al raadslid en daarna wethouder in Den Haag en begrijpt daarom de uitdagingen van de raad goed. In zijn rol als gespreksleider zal hij de raad helpen met het herstellen van vertrouwen. Van Doorn: “Voor het slagen van het hersteltraject en voor welke vorm van samenwerking dan ook is het belangrijk dat we glasheldere afspraken maken”. Daarbij verwijst ze onder andere naar de opdracht die de raad van de rechter heeft meegekregen. “We moeten afspraken maken over transparantie van partijfinanciën en over hoe je als raadslid of wethouder opkomt voor je eigen achterban versus het algemeen belang van onze stad”.

Lees hier de inbreng van Marieke van Doorn tijdens het debat over de uitspraak van de rechter