Binckhorst: meer fietsen, meer voetgangers, meer groen

Beeld: Marten Kooistra

Op de Binckhorst wordt het ene na het andere bouwproject gestart en opgeleverd. Naast woningen en kantoren komt er ook een hoogwaardige tramverbinding met het centrum. Wat D66-raalslid Joren Noorlander stopt het niet daar: “Als we hier bouwen aan de toekomst voor duizenden mensen, moeten we niet alleen kijken naar huizen, maar ook naar genoeg ruimte voor fietsers, voetgangers en groen”.

Lees hier zijn inbreng op het debat over het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) op de Binckhorst.

Mijn lievelingsonderwerp, De Binckhorst. We bouwen hier echt aan een toekomst voor duizenden Hagenaars en elke keer dat ik op de Binckhorst ben, zie ik hoeveel potentie het heeft om een prachtige Haagse woonwijk te worden. Maar dan moeten we over meer dingen nadenken dan alleen woningen bouwen. De vraag is ook niet óf we dit gebied met hoogwaardig openbaar vervoer moeten ontsluiten, maar hoé we dat gaan doen.  

Hoogwaardig OV

Het voorkeurstracé dat in het raadsvoorstel staat, heeft ook onze voorkeur en hier kunnen wij dan ook mee instemmen. Dat betekent niet dat er geen verdere uitwerkingsvragen zijn die komen kijken bij dit project. Überhaupt moeten we bij de ontwikkeling van de Binckhorst rekening houden met wie er nu al is en de mensen die hier in de toekomst gaan wonen. 

Zo zijn gesprekken met de eigenaren en gebruikers van de kavels aan de Binckhorstlaan, de Lekstraat en Bink36 nodig. Dit om het proces van de HOV goed en zorgvuldig te laten gebeuren. 

De toekomst is meer dan huizen

Ik zei het al: we bouwen hier aan de toekomst voor duizenden mensen. Maar een woonwijk van de toekomst is meer dan alleen huizen, het is ook groen. Ik ben daarom blij dat de wethouder heeft toegezegd in de commissievergadering, dat hij in gesprek gaat met gemeente Leidschendam-Voorburg om de ecologische zone te versterken aan de Haagse kant, maar zeker ook aan de kant van Leidschendam-Voorburg. Hier valt namelijk de grootste winst te halen. 

Als we hier bouwen aan de toekomst voor duizenden mensen, moeten we niet alleen kijken naar huizen, maar ook naar de straten en wegen. De Trekvlietzone krijgt een hoge woningdichtheid, en ook de Binckhaven krijgt een hoop woningen. Deze gebieden moeten goed op elkaar aansluiten met fiets- en voetgangersverbindingen. Zo wordt de wijk ook te voet prettig om je doorheen te verplaatsen. Bo

Daarom de motie: ‘Neem naast het HOV, ook de voetgangers mee’. Met het dictum: 

Roept het college op: 
– bij de doorontwikkeling van de Binckhaven en de HOV-lijn de mogelijkheden voor een logische looproute naar de Trekvlietzone in de afwegingen mee te nemen.  

Iconische architectuur voor de wijk

Als we spreken over een prettige wijk om je door te verplaatsen, denk ik ook aan de kenmerkende karakteristieke plekken op de Binckhorst. Gelijk bij de entree als je de stad binnenkomt bijvoorbeeld: de Binckhorstbrug. Het verbaasde mij dat deze brug, en met name het brugwachtershuisje, geen Binckplek is. Het is wel gecategoriseerd als een ‘Waardevol infrastructureel object’, zoals omschreven in het beeldkwaliteitsplan.  

Met de HOV-lijn zou de brug misschien verbreed, veranderd of aangepast moeten worden.  

Binckhorstbrug als icoon van geschiedenis

Maar als ik naar deze brug kijk, word ik herinnerd aan wat de Binckhorst ooit was. En hoewel de wijk natuurlijk flink verandert, geeft die geschiedenis dit gebied een uniek karakter. Dat moeten we behouden. Hierbij wil ik met de motie “Binckhorstbrug als Binckplek”, markeren dat de brug behouden en renoveren, altijd het uitgangspunt moet zijn bij de doorontwikkeling. De motie heeft het volgende dictum: 

Roept het college op: 
– te onderzoeken hoe bij renovatie of vervanging van de Binckhorstbrug de uitstraling en architectonische karakteristieken van de brug en het brugwachtershuisje zo goed mogelijk behouden kunnen blijven. 
 
Een Binckhorst waar mensen trots op zijn

Om af te sluiten, het is duidelijk dat deze HOV-lijn nodig is voor goed ov in deze wijk van de toekomst. Met deze grote ontwikkelingen moeten we goed blijven nadenken hoe we de Binckhorst een prettige plek maken.  Er moet groen zijn om van de natuur te genieten, fietspaden en voetgangersgebieden om gemakkelijk door de wijk heen te reizen, en iconische gebouwen die de wijk karakter geven. Dán maken wij een wijk waar mensen trots op kunnen zijn.