Caroline Verduin over doelgroepenvervoer: Betrouwbaar en tijdig vervoer cruciaal voor goed onderwijs

“We moeten in het nieuwe schooljaar kunnen starten met betrouwbaar en tijdig doelgroepenvervoer.” Dat zegt Caroline Verduin tijdens de commissie samenleving over het doelgroepenvervoer. “Zonder goed doelgroepenvervoer geen goede kans op onderwijs. En zonder goede kans op onderwijs geen gelijke kansen in de rest van je leven”.

Lees hier haar volledige inbreng.

Voorzitter, 
 
D66 Den Haag vindt dat jong en oud recht heeft op betrouwbaar en tijdig vervoer. In de afgelopen jaren heeft het doelgroepenvervoer onder druk gestaan. Onvoorspelbaar en ontijdig vervoer heeft levens van mensen stil doen staan. Alle politieke partijen hier in de raad zijn het erover eens, de situatie is onacceptabel.
 
Uit de recentste brieven van het college zien we een stijgende lijn. Daar zijn we blij mee. We hopen echt dat na de deadline van 1 juli voor de vervoerder, we na de zomer weer goed van start kunnen. Er is een laatste kans op 1 juli. Maar ik voel ook het ongemak net als andere partijen zoals de PvdD en HSP. Wat als er nog niet wordt voldaan aan de eisen? Wat zijn de gevolgen? CU SGP vroeg naar de scenario’s die klaar liggen. 

Ik sluit me ook aan bij de vraag van de HSP over hoe nu privé vervoer wordt vergoed? En de vragen over uitstroom aan chauffeurs. 
 
De stiptheid is sterk gestegen in afgelopen maanden, ook daling in klachten. Nog worden niet alle normen van stiptheid gehaald, met name op leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer, mevrouw Verdonk vroeg al daarnaar. Gaan de wethouders daar ook specifiek aandacht aan schenken met aparte maatregelen specifiek voor deze doelgroepen en regelmatig op verbetering toe zien? 
 
De percentages laten een positieve ontwikkeling zijn, maar we weten niet of de aantallen zijn gewijzigd. Het zou ook goed mogelijk zijn dat mensen meldingenmoe zijn (VVD en PVV noemden dit ook al) of andere alternatieven zijn gaan zoeken of zelfs vervoer mijden. Mijn collega Anno Fekkes hoort daar regelmatig verhalen van ouderen over. Kan de wethouder hier op reageren? En komt er ook weer een nulmeting na 1 juli?