Betere samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs – gemeente neemt voorstel D66 over

Beeld: Martijn Beekman

De problemen in de jeugdzorg zijn groot en raken de kwetsbaarste jongeren het hardst. Om ervoor te zorgen dat de jongeren die in de jeugdzorg zitten wel goed hun onderwijs kunnen blijven volgen heeft D66 voorgesteld om een overleg te starten tussen de jeugdzorginstellingen en het onderwijsveld. Dat voorstel wordt overgenomen door het college.

“Voor ieder kind is onderwijs ontzettend belangrijk. Het is de plek waar je leert, maar waar ook je vrienden zitten, je structuur in je dag hebt en het is en blijft de basis voor kansengelijkheid”, zegt Demi van Wijk (D66). “Wanneer een kind met jeugdzorg te maken krijgt is het voor sommige kinderen geen garantie dat zij passend onderwijs krijgen. Er is nog een wereld te winnen op de samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs”.

Daarom stelt Van Wijk voor om een zogenaamde ontwikkeltafel op te richten, waar deze organisaties samen komen. Een ontwikkeltafel is een plek waar met alle relevante groepen en organisaties wordt gesproken over noodzakelijke verbeteringen en concrete acties. De wethouder heeft aangegeven het voorstel van D66 over te nemen en hij zal het bij de andere gemeenten waarmee Den Haag op dit gebied samenwerkt aankaarten. Van Wijk: “We zijn er nog niet, maar dit is een stap in de richting van een onderwijsveld waar jongeren uit de jeugdzorg ook aan hun toekomst kunnen blijven werken”.