Anno Fekkes: “De bibliotheek is de kathedraal van onze tijd, de botanische tuin van de geest”

Beeld: Hatice Yardım

Tijdens de behandeling van de begroting vraagt fractievertegenwoordiger Anno Fekkes extra aandacht voor de rol van de bibliotheek. “De bieb is de plek waar je kan blijven groeien. De botanische tuin van de geest, die ervoor zorgt dat je alles uit het leven kan halen.” Lees hier zijn volledige inbreng.

Voorzitter,
Ik wil hier graag de woorden herhalen die onze staatsecretaris Gunay Uslu onlangs tijdens de Huizingalezing 2022 heeft uitgesproken:
 
“Cultuur heeft impact op wat we voelen, denken en waar we met elkaar over praten. Wanneer we vaker stilstaan bij wat ze met ons doet en hoe ze onze levens verrijkt, krijgt zij de waardering die haar toekomt. Als we vooruit willen als mens en samenleving, dan is cultuur onmisbaar.”

Om die reden moeten we trots zijn op de hoge kwaliteit van de culturele instellingen en de vele bibliotheken die onze stad rijk is.
 
De schrijver Mano Bouzamour vergeleek de bibliotheek met de hemel. Francien Houben duidt de bibliotheek als ‘de kathedraal van onze tijd’! Of minstens zo mooi: bibliotheken zijn de botanische tuinen van de geest.
 
Daarom is D66 zeer blij met zowel de gemeentelijke en landelijke ondersteuning van bibliotheken.

Zowel voor jongeren als ouderen wordt de bibliotheek steeds meer gezien als dé plek om informatie te halen, samen te komen en te studeren. Eigenlijk wordt daarmee de behoefte voortgezet waarin bibliotheken ook de afgelopen coronajaren hebben voorzien. Goed dat zoveel mensen die diensten en faciliteiten van de bibliotheek weten te vinden en waarderen.
 
Bibliotheek Moerwijk

Zo weet ik dat de -nu tijdelijke- bibliotheek in Moerwijk zeer gewaardeerd wordt en inwoners en scholen binnen korte tijd de bibliotheek hebben omarmd en daar met veel plezier gebruik van maken. Uitbreiding van die bibliotheek zal daar zeker een positief vervolg aan geven!

Benoordenhout
Om die reden kijken we ook met de inwoners uit naar de vestiging van een bibliotheek in Benoordenhout. Want Benoordenhout is wellicht een welvarende wijk, maar het is niet rijk aan voorzieningen zoals bibliotheken.
 
Bibliotheken op school

Eerder vroeg D66 al of het niet mogelijk is om een kleine bibliotheek in sommige Haagse scholen te vestigen en vooral daar waar kinderen niet gewend zijn naar een bibliotheek te gaan. Hierbij nogmaals de vraag welke mogelijkheden het College ziet hiervoor, nu de staatsecretaris extra gelden voor bibliotheken beschikbaar heeft gesteld? Mede daardoor kan de bieb ook het offensief tegen laaggeletterdheid ondersteunen.

“De bibliotheek is de kathedraal van onze tijd, de botanische tuin van de geest”

Anno Fekkes

Mariahoeve, Spoorwijk en meer
De ambitie om per 30.000 inwoners een bibliotheek bereikbaar te maken mag wat D66 betreft ook nog gedurende deze collegeperiode waargemaakt worden. Dus laat die bibliotheken in Mariahoeve en Spoorwijk maar komen. Daarnaast hoopt D66 dat de 2 in bibliotheken gevestigde cultuurankers, te weten die in Leidschenveen-Ypenburg en Loosduinen, bij het volgende Meerjarenbeleidsplan wel in aanmerking komen voor ondersteuning nu zij hebben aangegeven de verbeterpunten te hebben doorgevoerd.
 
In de bieb kan je blijven groeien

We willen dat iedereen in Den Haag de kansen krijgt om alles uit het leven te halen. De bieb speelt daar een grote rol in. De jongste kinderen halen er hun eerste boekjes, scholieren en studenten kunnen er studeren, en of je nou net bent afgestudeerd of ruim gepensioneerd bent: de bieb is de plek waar je kan blijven groeien. De botanische tuin van de geest, die ervoor zorgt dat je alles uit het leven kan halen.