Jouw toekomst in Bunnik – Ons verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar

D66 doet op 16 maart 2022 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Bunnik. Voor het eerst in 16 jaar kan je weer op D66 stemmen. D66 heeft goede plannen voor jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven.

Al vele jaren scoort de gemeente Bunnik hoog bij onderzoeken naar het ervaren woon- en leefplezier, de kwaliteit van de voorzieningen en de leefbaarheid. We zijn tevreden over onze woon- en leefomgeving. Dat is een prettige constatering en een belangrijk gegeven voor iedereen. Ook voor de mensen die zich elke dag inzetten voor de kwaliteit van de gemeente Bunnik als plek om te wonen, te werken en te leven. Denk aan gemeenteraadsleden, gemeentebestuurders en ambtenaren maar vooral ook aan jou als bewoner, die zich als vrijwilliger inzet voor anderen en de gemeenschap: in verenigingen, werkgroepen, of als mantelzorger, hulpverlener of natuurbeheerder.

Het politiek bestuurlijke werk, waaraan D66 stevig en constructief heeft meegewerkt, heeft in de afgelopen vier jaar bemoedigende resultaten opgeleverd. En dat ondanks dat sinds maart 2020 corona onder lastige omstandigheden gewerkt moest worden. Voor de komende vier jaar blijft er veel werk te doen. Groeiende maatschappelijke problemen vragen om doordacht beleid en daadkrachtige uitvoering. Dat geldt vooral voor de klimaatcrisis, de verstoorde woningmarkt, de daling van het vertrouwen in de overheid en vooral de groeiende kloof tussen rijk en arm, tussen kansrijk en minder kansrijk. 

Gemakkelijk zal het niet worden maar niets doen is geen optie. D66 kijkt vooruit en wil aan de slag. D66 wil werken aan de toekomst, aan jouw toekomst, aan vertrouwen in de toekomst. Concreet betekent dit werken aan de bouw van woningen: betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen voor jongeren, senioren en mensen met de smalle beurs. Werken aan een effectieve en betaalbare energietransitie. Werken aan een gezonde, veilige, groene en klimaatvriendelijke woon- en leefomgeving. Werken aan het behoud en waar nodig aan versterking van de goede maatschappelijke voorzieningen. En niet te vergeten: zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Wij willen niemand laten vallen. 

D66 wil werken aan duurzame oplossingen voor jouw toekomst. Een mooie opdracht!

D66 werkt aan jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Met meer betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen, en verbinding tussen jou en de politiek.