Onze 5 belangrijkste standpunten – Onze inzet voor de komende 4 jaar

D66 Bunnik heeft grote ambities en mooie plannen. Die kun je lezen in ons verkiezingsprogramma. D66 Bunnik heeft 5 prioriteiten. Die lees je hieronder.

Betaalbaar bouwen, betaalbaar houden D66 Bunnik wil 5.000 woningen bouwen in de komende 20 jaar. De eerste 1.200 woningen staan al gepland in Kersenweide. Het stationsgebied in Bunnik en de randen van de dorpen zijn logische plekken voor de bouw van de andere woningen.

D66 Bunnik wil veel verschillende woningen, bijvoorbeeld kleinere woningen voor starters en gelijkvloerse woningen voor ouderen. Meer diversiteit en meer woningen is ook goed voor behoud en uitbreiding van de voorzieningen, zoals winkels, scholen en sport- en cultuurverenigingen.
Voorrang voor fietser en voetganger D66 Bunnik wil de fiets- en wandelveiligheid vergroten. D66 wil fietsroutes aantrekkelijker maken, zodat meer mensen de fiets pakken. De fietsroutes tussen Bunnik, Odijk, Werkhoven en Houten, Zeist, Utrecht moeten veiliger en aantrekkelijker worden.

D66 Bunnik wil meer aandacht voor veilige en toegankelijke wandelroutes in en om de dorpen, zodat kinderen en ouderen zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen naar school of een winkel.
Krachtig duurzaam Onze dorpen kunnen nóg mooier worden met veel meer groen. De bouw van woningen biedt kansen om mooiere parken aan te leggen en de centra van de dorpen te vergroenen.

D66 wil bovendien flink werk maken van het besparen van energie. Bewoners, ondernemers en organisaties moeten door de gemeente ondersteund worden in het duurzamer maken van schoolgebouwen, woningen, bedrijfsruimtes, kantoren en ander vastgoed.
Ruim baan voor initiatief De gemeente moet naast bewoners staan, niet tegenover. Bewoners moeten serieus worden genomen in hun zorgen en ideeën.

D66 wil initiatieven van bewoners omarmen. Bewonerinitiatieven maken onze dorpen mooier. Bovendien weten de bewoners van onze dorpen het beste waar behoefte aan is. De gemeente moet initiatieven ondersteunen en waar nodig faciliteren, bijvoorbeeld bij het vinden van huisvesting.
Niemand laten vallen Laat iedereen vrij, maar niemand laten vallen. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. D66 vindt het belangrijk dat je passende zorg ontvangt op het juiste moment. Het liefst dicht bij huis.

Voor ouderen zijn activiteiten voor ouderen in ieder dorp belangrijk. D66 wil ontmoeting stimuleren, zodat niemand alleen hoeft te zijn.

Stem 16 maart D66

Word je ook enthousiast van meer betaalbare woningen, vergroening, veilige fiets- en wandelroutes en ruimte voor initiatief? Stem dan op 16 maart D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen.

D66 werkt aan jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Met meer betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen, en verbinding tussen jou en de politiek.