Onze plannen voor de verkiezingen

Al ben je robuust, stilstand is achteruitgang. En Brummen vraagt om meer: om goede en voldoende huizen, om van klimaatverandering serieus werk maken, om de zorg te bieden die nodig is. Brummen vraagt om progressieve plannen van politici die niet bang zijn om keuzes te maken, om vooruit te denken, om zaken goed aan te pakken.

01. Een gezond en sociaal Brummen

Gezondheid, zekerheid over werk en inkomen, kunnen vertrouwen op zorg van anderen als die nodig is, zelf de regie kunnen voeren, jezelf kunnen zijn en jezelf goed kunnen uiten, het zijn belangrijke voorwaarden om je vrij en gelukkig te kunnen voelen. D66 wil dat iedereen in Brummen zich uitgenodigd voelt tot een gezond en actief leven. Soms is daarbij wel eens hulp nodig. Wanneer dat het geval is zorgen we voor elkaar. Familie, buren, organisaties en de gemeente werken daarbij samen, simpel en snel. Bovendien kunnen onze inwoners voor vragen over ondersteuning altijd terecht bij het Team voor Elkaar (TvE). Zo laten we niemand vallen.
Lees verder…

02. Iedereen een eigen gezonde leefstijl

Je leefstijl is je persoonlijke keuze. Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat je beter in je vel komt te zitten en minder gauw ziek wordt. Daarbij is meedoen in de samenleving het beste medicijn tegen eenzaamheid. Met buurtassistenten en leefstijlcoaches zoeken we mensen actief op: thuis, op straat en ook digitaal. Bij elke vraag over wat mensen nodig hebben om gezond ouder te worden, stellen we ook de vraag wat mensen zelf kunnen bijdragen aan hun eigen omgeving.
Lees verder…

03. Voor iedereen ruimte en aandacht, van jong tot oud

Bij een leven lang gezond en fit zijn past een gezonde leefomgeving. Dit moet een vast onderdeel worden van de omgevingsvisie en de omgevingsplannen zodat de kernen en het buitengebied onze inwoners kunnen uitnodigen om buiten actief te zijn.
Iedere inwoner heeft toegang tot openbare gebouwen en ruimten. Die zijn zo vormgegeven dat ze altijd en voor iedereen goed toegankelijk zijn.
Lees verder…

04. Meedoen

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor veel mensen is het hebben van werk, betaald of onbetaald, een belangrijke manier om volwaardig lid van de samenleving te kunnen zijn. D66 wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen zich volwaardig lid van de samenleving voelen.
Lees verder…

05. Ruimte om te leven

In onze gemeente moet iedereen prettig, betaalbaar en duurzaam kunnen wonen. Onze gemeente heeft een groene omgeving in een uniek landschap, dat van groot belang is als vestigingsklimaat van zowel mens als bedrijf. Leefbaarheid, landschap, groen en veiligheid zijn de kernwaarden. Dat zorgt vervolgens weer voor een positieve bijdrage aan het geluk van onze inwoners.
Lees verder…

06. Onderwijs, kansen voor iedereen

D66 wil kansen gelijkheid voor iedereen, te beginnen in het onderwijs. We willen alle kinderen in de gemeente Brummen een goede start geven en blijvend stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs is hiervoor de eerste voorwaarde.
Lees verder…

07. Ontspannen en inspireren

Cultuur, sport en Recreatie en toerisme als bindende factor. D66 ziet kansen om cultuur en verschillende andere domeinen zoals toerisme, sport en het sociaal domein met elkaar te verbinden. Cultuur en cultuurbeleving is niet alleen het doel, maar kan juist ook als middel worden ingezet om andere doelen te behalen.
Lees verder…

08. Een veilige leefomgeving

Investeer in vrijheid, veiligheid en inclusie. In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig voelt. Vrijheid en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Lees verder…

09. Een groene toekomst voor iedereen

Een mooie, duurzame gemeente voor en samen met alle inwoners.
Onze mooie gemeente met haar unieke ligging tussen Veluwe en IJssel moet een prettige, gezonde en groene leefomgeving bieden voor al haar inwoners. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomstige generaties. Het is belangrijk dat we al het moois in onze gemeente zoals het unieke landschap, de natuur, de biodiversiteit en het groen koesteren. Gelukkig zien steeds meer mensen het belang hiervan in, daarom wil D66 al dit moois niet alleen behouden maar ook versterken. Een mooi voorbeeld hiervan is het project ‘WaardeVol Brummen’ waarin het watersysteem toekomstbestendig wordt gemaakt met speciale aandacht voor natuur en biodiversiteit.
Lees verder…

10. Basis op orde

Om goed beleid te kunnen voeren moet de financiële basis op orde zijn. Houdbare overheidsfinanciën zorgen voor een betrouwbare en niet willekeurige overheid. D66 gaat daarbij keuzes maken niet uit de weg. De afgelopen jaren hebben laten zien hoe moeilijk dat is omdat voor de Basis op Orde keuzes soms pijnlijke zijn. Tegelijkertijd moeten we weer beginnen met vooruit te denken over hoe het Brummen van morgen er uit zal gaan zien.
Lees verder…