In Brummen vindt iedereen ruimte en aandacht, van jong tot oud

Gezonde leefomgeving

Bij een leven lang gezond en fit zijn past een gezonde leefomgeving. Dit moet een vast onderdeel worden van de omgevingsvisie en de omgevingsplannen zodat de kernen en het buitengebied onze inwoners kunnen uitnodigen om buiten actief te zijn.
Iedere inwoner heeft toegang tot openbare gebouwen en ruimten.
Die zijn zo vormgegeven dat ze altijd en voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Jongeren

In Brummen voelen jongeren zich thuis. In onze gemeente is het prettig opgroeien. Jongeren moeten de kans krijgen om op latere leeftijd in Brummen te blijven wonen. Veel jongeren maken een valse start op de woningmarkt en komen er niet tussen of het lukt hen niet een vaste baan te krijgen. D66 wil dat jongeren een prominentere rol krijgen in de toetsing van beleid met impact op de toekomst. Denk aan thema’s als wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid: het perspectief van jongeren is daarbij onmisbaar. Jongeren vinden in lokale verenigingen hun eigen plek, hier vinden zij ontspanning en uitdagingen. Als jongeren hulp nodig hebben kunnen zij en hun ouders op Brummen rekenen.

Ouderen

Voor ouderen is en blijft Brummen een aantrekkelijke plaats om te leven en actief te zijn. Brummen heeft een rijk palet aan verenigingen en voorliggende voorzieningen die voor ieder wat wils bieden en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Als ouderdom met gebreken komt is het belangrijk dat er zorg en aandacht in de buurt is te vinden: een goede maaltijd, huishoudelijke hulp en medische zorg. De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is daarbij van onschatbare waarde. Jeugdige mantelzorgers moeten zo veel mogelijk ontlast worden zodat zij ook kind kunnen zijn en zichzelf kunnen ontwikkelen.
Voorzieningen voor permanente bewoning of kortdurend verblijf – bijvoorbeeld na een ongeval of operatie – kunnen helpen om niet te hoeven vertrekken uit de vertrouwde omgeving. We willen een proef starten waarin met ouderen wordt bepaald waaraan zij behoefte hebben om dat vervolgens met hen en samenwerkingspartners te gaan realiseren.

Wat willen wij:

  • D66 wil dat een gezonde leefomgeving een vast onderdeel wordt van de omgevingsvisie en de omgevingsplannen. De kansen die de nieuwe Omgevingswet daarvoor biedt moeten volledig gebruikt worden.
  • D66 wil dat iedere inwoner gemakkelijk toegang heeft tot de buiten – en de binnenruimte: Gebouwen en de openbare ruimtes zijn van binnen en van buiten zo vormgegeven dat ze ook wie slecht ter been is of een andere beperking heeft goed toegankelijk zijn.
  • D66 wil dat Brummens rijke palet aan verenigingen en voorliggende voorzieningen wordt gekoesterd, zodat er voor ieder wat wils te vinden blijft en mensen elkaar makkelijk kunnen blijven ontmoeten.
  • D66 wil een proef starten in bepaalde wijken en dorpen waarin met ouderen wordt bepaald waar behoefte aan is om die vervolgens ook met hen en samenwerkingspartners te gaan realiseren.
  • D66 wil dat er voldoende ruimte is voor initiatieven van jongeren om hun eigen plekken vorm te geven in samenspraak met de omwonenden.