Een veilige leefomgeving

Investeer in vrijheid, veiligheid en inclusie

Fysieke en sociale veiligheid

Om de open en vrije samenleving die wij nu kennen te kunnen behouden, een samenleving waarin iedereen vrij is, moet de veiligheid van alle individuen gewaarborgd zijn. Wij willen als gemeente voorop blijven lopen op het gebied van vrijheid, veiligheid en inclusie. In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig voelt. Vrijheid en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een veilige leefomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Ondermijning

Ondermijning is een veelkoppig monster, waarbij onderwereld en bovenwereld in elkaar overlopen en zich criminele activiteiten in buurten en woonwijken nestelen. Er wordt als het ware gebruik gemaakt van de kwetsbare plekken in de samenleving om drugs af te zetten, geld wit te wassen en dekmantels te creëren.
D66 is in dit kader een voorstander van strenge controles en een harde aanpak waar nodig. Om hier krachtig tegen op te treden is de Wet Bibob relevant. Hiermee dwingt de gemeente af om bij vergunningen inzicht te krijgen in de financiën, eigendom, personeelsbeleid en de herkomst van het vermogen. Dit is een goede zaak. Misstanden moeten worden aangepakt. Wel moeten we blijven opletten dat vooringenomenheid geen rol gaat spelen en rechtsgelijkheid onder druk komt te staan.

Wat willen wij:

  • D66 wil dat onze gemeente voorop blijft lopen op het gebied van vrijheid, veiligheid en inclusie. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen.
  • D66 wil een oplossing voor onveilige verkeerssituaties.
  • D66 wil dat de aanrijtijden voor ambulances, politie en brandweer zo kort mogelijk en zeker binnen de wettelijke kaders blijven.
  • D66 zet in op een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns. Het gemiddelde onderhoudsniveau van de openbare ruimte moet omhoog.
  • D66 wil dat de gemeente snel reageert bij overlast, goede voorlichting geeft over hoe bewoners de veiligheid in de buurt zelf kunnen vergroten en de openbare ruimte netjes houdt.
  • D66 zet in op preventie waar het mogelijk is, en handhaven waar het noodzakelijk is.
  • D66 wil effectieve preventie baseren op goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, en private initiatieven.
  • D66 wil strenge controles en een harde aanpak waar nodig om ondermijning en misstanden aan te pakken, met gebruikmaking van de Wet Bibob waar dat van toepassing is. Daarbij moet de afweging tussen vrijheid en veiligheidsmaatregelen altijd in een goede onderlinge balans gemaakt worden.