Iedereen een eigen gezonde leefstijl

Je leefstijl is je persoonlijke keuze. Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat je beter in je vel komt te zitten en minder gauw ziek wordt. Daarbij is meedoen in de samenleving het beste medicijn tegen eenzaamheid. Met buurtassistenten en leefstijlcoaches zoeken we mensen actief op: thuis, op straat en ook digitaal. Bij elke vraag over wat mensen nodig hebben om gezond ouder te worden, stellen we ook de vraag wat mensen zelf kunnen bijdragen aan hun eigen omgeving.

Een gezonde generatie

De COVID pandemie heeft ons laten zien hoe belangrijk een mentale en fysieke leefstijl is. D66 ondersteunt preventie als het uitgangspunt voor gezonde samenleving waarin mensen zichzelf geestelijk en lichamelijk goed kunnen voelen. D66 wil dat de gemeente blijft bouwen aan preventie- en leefstijlprogramma’s, samen met partners en zorgverzekeraars om een gezonde generatie te bereiken. Met een zo breed mogelijk gesteund Preventieakkoord werken we samen aan minder overgewicht en minder verslavingen. Daar hoort een rookvrije generatie bij. Plekken waar mensen elkaar ontmoeten – zowel binnen als buiten – zijn zoveel mogelijk rookvrij. We verbreden het idee van de gezonde school naar gezonde sportparken en gezonde buurten. Gezond eten betekent ook weten wat je eet en waar het vandaan komt. Directe verkoop van voedsel uit de eigen omgeving door producent, op de markt en via de lokale supermarkten maakt dat makkelijk en is goed voor de lokale economie.

Wat willen wij:

  • D66 wil dat preventie het uitgangspunt is voor een gezonde samenleving waarin mensen zichzelf mentaal en lichamelijk goed kunnen voelen.
  • D66 wil dat de gemeente met haar partners en de zorgverzekeraars verder bouwt aan preventie- en leefstijlprogramma’s voor een gezonde generatie.
  • D66 wil dat de gemeente gaat samenwerken met zorgverzekeraars voor het versterken en financieren van Preventieprogramma’s.
  • D66 wil dat meer inwoners, sociale organisaties, verenigingen en bedrijven zich aansluiten bij het Preventie Akkoord.
  • D66 wil het idee van de gezonde school verbreden naar gezonde sportparken en gezonde buurten.
  • D66 wil dat zowel thuis als bij verenigingen en in openbare gebouwen de binnenlucht gezond is en er in kantines gezonde keuzes gemaakt kunnen worden.
  • D66 wil dat er schooltuinen en moestuinen zijn in onze buurten en dat iedereen daar speelruimte, plukfruit en gezonde lucht vindt.
  • D66 wil de productie en consumptie van voedsel uit de eigen regio stimuleren en het voor iedereen toegankelijk te maken door verkoop door de producent, op de markt en via de supermarkten in onze gemeente.
  • D66 wil dat door scholen en verenigingen actief wordt meegewerkt aan het vergroten van het bewustzijn over de gezondheidsrisico’s van roken. Voor verenigingen wordt die medewerking onderdeel van de subsidievoorwaarden.