Voor Tuinzigt

Tuinzigt is een mooie wijk met grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met drie grote opgaven voor Tuinzigt: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar Tuinzigt. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor het Tuinzigt van de toekomst.

Groener Tuinzigt

In Tuinzigt is ruimte voor meer vergroening. Daarom gaan wij Tuinzigt verder vergroenen. Dat is goed voor het klimaat en is goed voor het straatbeeld. Daarnaast gaan wij ook tuineigenaren helpen met het vergroenen van hun tuin.

Betaalbare huizen in Tuinzigt

Veel jongeren en starters hebben moeite om een betaalbaar huis te vinden. Daarom gaan we sneller huizen bouwen in en rondom Tuinzigt. Daarbij letten we op de verkeersdrukte en voorkomen overlast van teveel parkeerders.