Tim van het Hof

Bekijk: Tim stelt zich voor

Beeld: BeeldFirma Bedrijfsfotografie

Tim is sinds juni 2022 raadslid namens D66 Breda. Hij zet zich onder andere in op de onderwerpen Werk en Inkomen, Wonen en Bestuurlijke vernieuwing.

  • 35 jaar
  • Breda
  • Breda
  • Hij/hem

Samen doorbouwen aan D66 als de grootste progressieve partij van Breda. D66 is voor mij een progressieve partij die vooruit durft te kijken en waar gewerkt wordt aan nieuwe ideeën op vraagstukken van vandaag de dag. Hoe kunnen we inwoners nog beter bij beleid betrekken? Hoe zorgen we ervoor dat woningen betaalbaar worden? Hoe zorgen we ervoor dat we Breda duurzaam en gezond doorgeven aan de volgende generaties?
 
Met mijn bestuurskundige achtergrond heb ik me in de gemeenteraad ingezet voor meer bestuurlijke vernieuwing, bijvoorbeeld bij Breda Begroot, Buurtrechten en werkwijze van de Gemeenteraad. De komende tijd moet Breda zich gaan voorbereiden op de inwerkingtreding van de zogenaamde de Omgevingswet. Deze wet gaat veel veranderen om het vlak van Ruimtelijke ordening en hoe dus ook hoe Breda er in de toekomst uit gaat zien. Daar mag ik op dit moment als wethouder al richting aan geven en merk ik hoe belangrijk het is om inwoners goed te betrekken bij de stedelijke ontwikkeling van de stad en haar dorpen. 
 
De grootste opgaven voor de komende periode liggen wat mij betreft op woningbouw, klimaat en kansengelijkheid. Opgaven waar we samen met inwoners, ondernemers en organisaties de schouders onder moeten zetten. Aan dat Breda wil ik graag namens D66 doorbouwen.

Het CrossMarks gebied van het Havenkwartier, Backer&Rueb, Klavers Janssen en ’t Zoet, want in dit voormalige industriegebied merk je dat Breda met zorg voor het industrieel erfgoed bezig zijn toekomst te ontdekken en te bepalen.

– Moderne schoolgebouwen voor het onderwijs van de toekomst
– Meer woningen op ’t Zoet (voormalig CSM-terrein)
– Meer natuur in Breda en het buitengebied

D66 betekent voor mij het voortouw nemen in grote uitdagingen, zoals klimaat en samen werken aan oplossingen waar inwoners echt wat aan hebben.

– Inwoners beter ondersteunen bij het verduurzamen en vergroenen van hun huis.
– Inwoners centraal stellen bij de aanpak van de kansengelijkheid en Verbeter Breda.

‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’ van Werner Holzwarth, blijft echt een tijdloos kinderboek. Vroeger kreeg ik eruit voorgelezen en tegenwoordig mag ik het zelf voorlezen.

Cultuurnacht Breda is een toonbeeld wat Breda op cultureel gebied allemaal in zijn mars heeft. Van mij mag het wel een heel weekend duren.

02.02.2024

Momenteel worden de belangen van enkel omwonenden mee genomen in nieuwe woonplannen. D66 is van mening dat ook woningzoekende een stem verdienen. Daarom stellen we vragen aan het college!

24.01.2024

De wet is aangenomen. Maar is Breda wel voorbereid? Daarom stelt Talitha Korsmit vragen aan het college.

01.06.2023

Over o.a. de nieuwe ”HERO” buurt, maai niet in de maand mei en maak een einde aan overvolle fietsenstallingen.

01.05.2023

Over o.a. de instrumentenkoffer betaalbare woningen en het beschikbaar stellen van 500 regentonnen.

06.04.2023

O.a. over toekomstvisie Galderse Meren, afschaling van het Groenkompas en het invoeren van softcupbeleid bij evenementen.

02.02.2024

Momenteel worden de belangen van enkel omwonenden mee genomen in nieuwe woonplannen. D66 is van mening dat ook woningzoekende een stem verdienen. Daarom stellen we vragen aan het college!

24.01.2024

De wet is aangenomen. Maar is Breda wel voorbereid? Daarom stelt Talitha Korsmit vragen aan het college.

01.06.2023

Over o.a. de nieuwe ”HERO” buurt, maai niet in de maand mei en maak een einde aan overvolle fietsenstallingen.

01.05.2023

Over o.a. de instrumentenkoffer betaalbare woningen en het beschikbaar stellen van 500 regentonnen.

06.04.2023

O.a. over toekomstvisie Galderse Meren, afschaling van het Groenkompas en het invoeren van softcupbeleid bij evenementen.

Toont 6 van 42