Kadernota 2024

Afgelopen debatraad stond geheel in het teken van de kaderbrief. De gemeentelijke koers voor 2024 werd bepaald. Fractievoorzitter Joek van Pul bracht onze ambities aan het licht. Onze inbreng ging o.a. over cultuur, financiën en starters op de woningmarkt.

Jongerencultuur

Het haveneiland verdwijnt langzaam terwijl het momenteel een zeer geliefde plek is onder jongeren en jongvolwassenen. Dat terwijl er al zo weinig ruimte is voor culturele makers om zich te vestigen en de behoefte er wel is. Voor deze unieke Urban Culture en jongerencultuur is daarom aandacht, ruimte en geld nodig. D66 wil daarom dat we culturele makers een plek bieden, bij voorkeur op het havenkwartier.

Robuuste financiën

Afgelopen jaren hebben we veel extra geld gekregen van het rijk. Komende jaren kunnen we er niet vanuit gaan dat dit zo blijft. Momenteel is weinig ruimte voor extra investeringen. D66 wil bezuinigingen voorkomen en juist extra (noodzakelijke) investeringen mogelijk maken! Daarom moeten we onze eigen financiën robuuster maken, zodat we kunnen blijven investeren in Breda.

Startersleningen

Staters kunnen maar moeilijk een woning vinden. Om hen een handje te helpen is er al een aantal jaar geleden de starterslening in het leven geroepen. Het budget voor deze populaire lening is echter al op. D66 is van mening dat gezien de hoge woningprijzen we starters een klein duwtje in de rug moeten blijven geven. Daarom verzoeken we het college op om te onderzoeken of we extra startersleningen kunnen versterken of dat we starters op een andere manier kunnen helpen.