Geen stilte voor De Stilte.

D66 Breda is geschrokken dat het Rijk geen subsidie verleent aan dansgezelschap De Stilte en heeft het college daarom vragen gesteld. Wat kan Breda doen om het voortbestaan van De Stilte te beschermen?

Hier zijn de vragen te lezen.

Dansgezelschap De Stilte is een uniek onderdeel van het Bredaas cultureel landschap. Kinderen uit alle lagen van de samenleving in het hele land komen dankzij De Stilte in aanraking met dans. Het is onbegrijpelijk dat het Rijk ervoor kiest geen subsidie te verlenen.

Talitha Korsmit, D66 Breda raadslid