Geef woningzoekenden een stem.

Op dit moment worden alleen omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij nieuwe woonplannen, met als doel hun input en advies te verkrijgen.

Art. 9 vragen

D66 benadrukt dat het belangrijk is om naast de belangen van omwonenden ook de belangen van woningzoekenden mee te laten wegen bij nieuwe woonplannen. Daarom willen we het college vragen hoe zij zich willen inzetten om woningzoekenden in Breda een stem te geven.

Lees hier de vragen.