Debatraad April

Tijdens de raadsvergadering van april kwam onder andere de instrumentenkoffer betaalbare woningen voorbij en dienden we daarnaast een tweetal moties in. We zien bijvoorbeeld kansen in het verwezenlijken van meer betaalbare woningen en het beschikbaar stellen van ruim 500 regentonnen!

Instrumentenkoffer betaalbare woningen

De raad werd voorgesteld om een besluit te nemen over de zogeheten ”instrumentenkoffer betaalbare woningen”, zodat er voldoende en betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Er werd door ons opgemerkt dat de doelgroepenverordening Breda 2022 alleen sturing geeft aan plannen vanaf 20 woningen en groter, wat een gemiste kans kan zijn om ook bij kleinere plannen en kavels te kijken hoe deze bij kunnen dragen aan voldoende en betaalbare woningen. Bijzondere gevallen, zoals het omzetten van een voormalige agrarische woning naar een plattelandswoning, moeten ook worden overwogen.

D66 Breda diende daarom een motie in waarbij het college de opdracht kreeg om ook bij plannen onder de 20 woningen zoveel mogelijk en betaalbare woningen toe te voegen in Breda.

500 regentonnen

Breda heeft te maken met steeds extremer weer en een drinkwatertekort, wat een probleem kan vormen voor de inwoners. Ons standpunt is dat er veel gedaan moet worden aan klimaatadaptatie en we wilden daarom 500 regentonnen beschikbaar stellen om bewustwording te stimuleren. Helaas werd onze motie weggestemd door de coalitie, maar gelukkig heeft de wethouder wel toegezegd werk te maken van waterbesparing.

Iedereen doet mee

Met onze motie ”iedereen doet mee” roepen we het college op om
samen met de doelgroep bijstandsgerechtigden en maatschappelijke organisaties op zoek te gaan naar een andere term dan ’tegenprestatie’ voor bijstandsgerechtigden in Breda. Zodat de term stimulerender werkt voor de doelgroep.