De woonvisie is er!

Op 7 mei is de Woonvisie 2024-2040 “Thuis in Breda” gepresenteerd! Deze visie is cruciaal om de woningmarkt aan te pakken en het woningaanbod beter af te stemmen op de behoeften van onze inwoners. D66 Breda heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor:

Hoogstedelijk Centrum

Het hoogstedelijk centrum wordt het bruisende hart van de stad, met hoge gebouwen, winkels, restaurants én veel groen voor een fijne leefomgeving. Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en fietspaden staan centraal.

Optoppen

Om snel en duurzaam te bouwen, is optoppen een uitstekende oplossing. Door een extra woonlaag toe te voegen op bestaande appartementencomplexen, kunnen we de woningkrapte effectief verzachten.

Participatie van Woningzoekenden

Bij woningbouwplannen hebben omwonenden vaak een grote stem, maar woningzoekenden verdienen ook een plek aan tafel. D66 Breda pleit al jaren voor hun betrokkenheid in het participatietraject.