Voor het Centrum

Het centrum is het hart van onze mooie stad en heeft altijd grote ambities. We kunnen deze ambities waarmaken, als we aan de slag gaan met de drie grote opgaven voor het centrum: betaalbaar wonen, het klimaat en een leefbaar centrum. De afgelopen vier jaar hebben we daar een goede basis voor gelegd. Nu is het nodig dat we grote keuzes durven te maken voor het Bredase centrum van de toekomst.

Nóg leuker centrum

Het centrum is de plek van alle Bredanaars. Daarom willen wij dat deze plek extra uitblinkt. Het stadsleven wordt nog bruisender. Tegelijkertijd maken we het centrum groener, met extra aandacht voor het oostelijk deel. 

View on Breda - Beeld: Reginald Kluijtmans

Wonen in het centrum

Wij willen niet alleen dat er meer vrije tijd besteed kan worden in het centrum. Daarom bouwen we woningen op de Molsparking, op het terrein van de Koepel en op het Chasséveld.