René van Kuijk

Bekijk: René stelt zich voor

René van Kuijk - Beeld: Reginald Kluijtmans

Over René

  • 40 jaar
  • Dordrecht
  • Breda
  • Hij/hem

Vol enthousiasme stel ik mij kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 
Breda is een prachtige stad en de afgelopen periode zijn er door de coalitie belangrijke stappen gezet om Breda toekomstbestendig te maken. Toch zijn er nog grote opgaven, waar ik me specifiek voor wil inspannen. 
 
Het sociaal domein kampt met tekorten en uitdagingen in de samenwerking tussen organisaties. Concurrentie wordt in de hand gewerkt, in plaats van dat samenwerking wordt gestimuleerd. Het aanbod van organisaties is daardoor niet goed op elkaar afgestemd. Juist voor de mensen die dat het hardst nodig hebben, is de toegang tot voorzieningen het moeilijkst. Wanneer kleine fouten gemaakt worden, wordt onnodig hard opgetreden. Hier ligt een belangrijke opgave voor gemeenten. Om de samenwerking aan te jagen en om de menselijke maat terug te brengen in het sociaal domein. De gemeente mag niemand laten vallen.
 
Politie en justitie doen goed werk om de veiligheid te verbeteren. Toch zien we dat de georganiseerde criminaliteit vat krijgt op sommige buurten en het gezag van overheid ondermijnt. Hier in het zuiden is het belangrijk dat opgetreden wordt opgetreden tegen ondermijnende criminaliteit, onder andere door gerichte bestuurlijke handhaving. Maar ook door de voedingsbodem voor criminele weldoeners weg te nemen. Mensen moeten er in zwakke buurten weer in kunnen vertrouwen dat de overheid er ook voor hen is. 
 
Tot slot staan we op een belangrijk keerpunt in de moderne geschiedenis. Er liggen grote maatschappelijke vraagstukken voor, zoals de energietransitie en de grote bouwopgaven in Breda. We kunnen deze alleen aanpakken in goed samenspel tussen overheid, samenleving én marktpartijen. Dat vraagt om een daadkrachtige en sterke overheid. We moeten de rol van de overheid in complexe vraagstukken opnieuw gaan waarderen. Daarvoor is het nodig meer oog te hebben voor de uitvoering van het beleid en de uitholling van de publieke sector te repareren.

Wat is je lievelingsplek
in Breda?

Het Rat Verleghstadion en de haven.

Welke kansen zie
jij voor Breda?

– Een betere spreiding van voorzieningen over de dorpen en wijken van Breda.
– De energietransitie aangrijpen om energiearmoede aan te pakken.
– De aantrekkelijkheid van de stad vergroten door de Mark door te trekken.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 betekent voor mij samen werken aan een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Wat zijn drie zaken
die jij als raadslid
wil veranderen?

1.     Een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in dorpen en wijken van Breda en de regio.
2.    Meer liefde en aandacht voor de uitvoering en uitvoerbaarheid van beleid.
3.    Om aan iedereen gelijke kansen te bieden, is het soms nodig om op sommige plekken in de gemeenten meer te doen dan in andere plekken.  

Ruw ontwaken uit een neo-liberale droom van Gabriël van den Brink. Er zijn maar weinig denkers in Nederland die zo goed in staat zijn om de diepere laag van gebeurtenissen in Nederland te doorgronden.

Thuiswedstrijd van NAC Breda. NAC is Breda in het klein. Saamhorigheid, bravoure, optimisme maar ook berusting bij tegenslag. 

01.06.2023

Over o.a. de nieuwe ”HERO” buurt, maai niet in de maand mei en maak een einde aan overvolle fietsenstallingen.

01.05.2023

Over o.a. de instrumentenkoffer betaalbare woningen en het beschikbaar stellen van 500 regentonnen.

06.04.2023

O.a. over toekomstvisie Galderse Meren, afschaling van het Groenkompas en het invoeren van softcupbeleid bij evenementen.

15.11.2022

De fractie van D66-Breda zoekt een communicatiemedewerker voor 4-8 uur in de week.

01.06.2023

Over o.a. de nieuwe ”HERO” buurt, maai niet in de maand mei en maak een einde aan overvolle fietsenstallingen.

01.05.2023

Over o.a. de instrumentenkoffer betaalbare woningen en het beschikbaar stellen van 500 regentonnen.

06.04.2023

O.a. over toekomstvisie Galderse Meren, afschaling van het Groenkompas en het invoeren van softcupbeleid bij evenementen.

15.11.2022

De fractie van D66-Breda zoekt een communicatiemedewerker voor 4-8 uur in de week.

Toont 6 van 40