Kunst en cultuur

Kunst en cultuur voor iedereen!  
Kunst en cultuur dragen bij aan het gezicht van onze gemeente. Ze maken onze gemeente  aantrekkelijk om in te wonen, werken, ondernemen en om te bezoeken. Daarnaast brengt  kunst en cultuur mensen met elkaar in contact, waardoor zij zich verbonden voelen met hun  gemeente. Dit past bij onze bredere visie: samen zijn wij de gemeente 
D66 wil dat ieder kind kennismaakt met cultuur en dat alle inwoners toegang hebben tot  kunst en cultuur. Een goed cultuurbeleid biedt kansen voor de recreatie en economie van  Bodegraven-Reeuwijk.  

Wat gaat D66 hier de komende vier jaar aan doen? 
1. Cultuuronderwijs op scholen, door cultuureducatie te subsidiëren. Samen met de  scholen kijken naar de mogelijkheden hiervoor (denk aan muziek, dans, drama). 
2. Het Evertshuis behouden en uitdagen nieuwe en toonaangevende concepten te  ontwikkelen op het gebied van (podium)kunst, muziek en cultuur. 
3. Organisatie van festivals in onze gemeente faciliteren, om inwoners op een  laagdrempelige manier kennis te laten maken met kunst en cultuur zowel in het  Evertshuis, de lokale kernen als in de buitengebieden. 
4. Een kunstcommissie instellen die Bodegraven Reeuwijk adviseert over kunst in de  buitenruimte. 
5. Samenwerking stimuleren tussen gemeentebestuur, ondernemers en inwoners om  de bestaande culturele voorzieningen te behouden en te versterken.