Wethouders-kandidaten gezocht

D66 Groene Hart gaat voor een goed resultaat bij de komende raadsverkiezingen voor de gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braasem, Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn. En dus zijn er grote de kansen dat we meerdere wethouderskandidaten bij de hand moeten hebben. De afdeling Groene Hart heeft een adviescommissie (de WAC) aangesteld voor alle vier gemeenten. De commissie spreekt in februari/maart met potentiële wethouders en toetst hen aan het profiel. Ambitie? Meld je voor 16 februari  aan. 

Kern van de toets is een gesprek tussen kandidaat en de leden van de WAC. In dat gesprek wordt met casuïstiek en uitwisseling van ervaringen gekeken in hoeverre: 
– de kandidaat aansluit bij het profiel
– er sprake is van motivatie, daadkracht en politiek-bestuurlijke vermogens
– expertise van de kandidaat past bij mogelijke portefeuilles in een nieuw college
– de kandidaat draagvlak kan vinden bij afdeling, college, raad en bevolking. 
Kandidaten leveren voor het gesprek een CV, motivatiebrief en aanmeldingsformulier aan. Hulp bij het bepalen of je zelf  in het profiel past is de uitkomst van een wethouderscan (aanvragen en invullen via MijnD66 (na inloggen zoeken op ‘wethouder; de scan is niet verplicht’). De scan betaal je zelf (ongeveer 50 euro). De WAC kijkt daarnaast naar eventuele (social) media-uitingen (integriteittoets).
Je kunt je opgeven voor een gesprek met het WAC door uiterlijk 16 februari 2022 de documenten te mailen naar Helga Bijker, voorzitter Wethouders Advies Commissie, [email protected]  De gesprekken worden gepland (op zondagen) in februari en maart.