Standpunt D66 Bodegraven-Reeuwijk met betrekking tot arbeids-migranten huisvesting

D66 is van mening dat de arbeidsmigranten een belangrijke rol spelen in onze economie. Hun aanwezigheid in onze gemeente is van belang voor lokale ondernemers en bovendien volkomen legaal. Als gemeente en als gemeenschap hebben wij de plicht, zowel moreel als juridisch om te zorgen dat deze mensen op een goede manier huisvesting krijgen. Daarnaast hebben we de verplichting om te zorgen dat deze groep op een goede manier deelneemt aan onze samenleving.
Dat het plaatsen van een groep arbeidsmigranten in de directe nabijheid van een kleine woonwijk tot onrust leidt verbaast ons niet. Hetzelfde zou kunnen gebeuren als het ging over studentenhuisvesting of een militaire kazerne. Het is van belang om te kijken naar de balans tussen verschillende groepen die samenleven op een kleine oppervlakte. Hierover moet de gemeente dan ook in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden. Waar wij onze afschuw over uitspreken zijn de uitingen van vreemdelingenhaat. Geen enkel argument dat gestoeld is op vooroordelen en xenofobie zou een rol mogen spelen in deze discussie. Grote moeite hebben wij ook met ongegronde uitspraken die onze lokale democratie beschuldigen van corruptie en machtsmisbruik. Wél stemmen wij in met goed evalueren van hoe de besluitvorming tot dusverre tot stand is gekomen en hier lessen uit te trekken.
D66 heeft vertrouwen in ons democratisch proces. De besluitvorming over huisvesting van deze groep is een taak voor de gemeenteraad. Daarbij hoort inspraak op het juiste moment, besluitvorming die zorgvuldig wordt afgewogen en goed luisteren naar onze inwoners. Uiteraard met een goed oor voor de groep die een direct belang heeft, maar ook naar alle andere belanghebbenden. De mensen die moeten beslissen over het kopen van hun woning, maar ook naar hen die werken bij een lokaal bedrijf dat afhankelijk is van arbeidsmigranten. Het zorgvuldig afwegen van de belangen van iedereen in onze gemeente is de taak van de politiek. Daar zijn we voor gekozen en die taak neemt iedere partij serieus.
Het onder druk zetten en het onder druk handelen van politieke partijen zijn wij wars van. Deze situatie vraagt om gedegen besluitvorming.
Wij zijn ervan overtuigd zorgen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen één van de belangrijkste verworvenheden is van onze maatschappij. Daar zetten wij ons dan ook voor in. Goed luisteren naar iedereen hoort ook bij onze idealen. Iedereen mag meedenken, meepraten en meedoen, zolang dat met respect gaat.
In het geval van de locaties Groote Wetering II en aan de Duitslandweg  gaat de besluitvorming nog plaatsvinden. Deze besluiten vragen namelijk om een wijziging van het bestemmingsplan. Dit gaat volgens de normale procedures waarbij iedereen in kan spreken.
Voor dat meepraten moet ruimte komen. Meer dan tot nu toe. Samen moeten we komen tot een beslissing die misschien niet voor elke groep de meest perfecte is maar wel voor onze gemeente als totaal de beste.
Wij roepen iedereen er toe op met respect zijn of haar steentje in de discussie bij te dragen.