Plezier in politiek

Staat het daar echt? Lees ik dit goed, hoor ik je denken. Ja het staat er en ik meen het! Sinds de
Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar zit ook de lokale D66 club in de lift. Bij de landelijke
verkiezingen was D66 hier in Bodegraven-Reeuwijk heel succesvol! De derde partij van de gemeent
op nipte afstand van het CDA! Sindsdien is de lijst van leden bijna verdubbeld en hebben zich zo rond
de zomer 2021 veel leden ook gemeld om actief een bijdrage te leveren aan de lokale partij. Deze
mensen willen wat doen en niet alleen achter de schermen. Men wil commissie-, of raadslid worden
en een aantal zelfs wethouder! Voor mij als lijsttrekker een heerlijk vooruitzicht dat er meer zetels
voor D66 gloren en we met enthousiaste en deskundige mensen raads- en commissiezetels kunnen
vullen. Nu al is het fijn en zinvol om met meer mensen te kunnen sparren over belangrijke
onderwerpen in de lokale politiek. En met z’n allen hebben we ook een prachtig programma en een
mooi uitdagende actiepuntenlijst gemaakt. Onderwerpen zoals wonen, onderwijs en klimaat staan
hierin voorop. D66 wil dit binnen gezonde financiën en met een open bestuurscultuur realiseren.
Samen met onze inwoners en dat alles onder de paraplu van ons motto:
“Laat iedereen, vrij maar niemand vallen”. En daar gaan we voor, ook lokaal!
Ga stemmen 16 maart!

Hartelijke groet

Elly de Vries
Lijsttrekker D66 Bodegraven-Reeuwijk