Persbericht D66 Menstruatieproducten uitgiftepunten

Update 29 maart: deze motie is in de gemeenteraad van vanavond unaniem aangenomen.

Een meisje dat school of sport moet missen, omdat er niet genoeg geld is om menstruatieproducten te kopen? Menstruatie-armoede is een probleem waar 1 op de 10 meisjes en vrouwen mee te maken heeft in Nederland. In Bodegraven-Reeuwijk wil D66 hiervoor opkomen en een oplossing bieden. Wie geen toegang heeft tot geschikte menstruatieproducten loopt gezondheidsrisico’s en is minder mobiel. D66 Raadslid Leon Prijs: ‘bezuinigen op eten of thuisblijven van school zijn schokkende gevolgen van een normaal lichamelijk proces en dat vind ik een probleem. Daarom moeten er ook in onze gemeente gratis menstruatieproducten beschikbaar komen voor deze meisjes en vrouwen.’

D66 dient deze week een motie in waarin zij de gemeente vraagt om via MUP’s (menstruatieproducten uitgiftepunten) deze producten beschikbaar te stellen op een laagdrempelige locatie, zoals de voedselbank en de huizen van alles. Dit kan gedekt worden vanuit bestaande middelen in het (landelijk) armoedefonds. Naast het organiseren hoeft het de gemeente dus niets te kosten.

Armoede zou meisjes en vrouwen in Nederland nooit moeten weerhouden van deelname aan dagelijkse activiteiten, zoals school of werk. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft. Prijs: “Ons motto van iedereen vrij laten, maar niemand vallen blijft voor ons leidend. Dit is een mooie gelegenheid om voor deze groep vrouwen en meisjes wat te kunnen doen.”