Infographic Meerjarenbegroting 2024-2027

In één oogopslag krijgt u een beeld van de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. Deze begroting geeft ons bevestiging dat de in 2022 ingeslagen weg de juiste is en dat is goed nieuws. Met elkaar zijn we de afgelopen periode er in geslaagd om de schuldenlast terug te dringen. Dat hebben we gedaan door keuzes te maken, prioriteiten te stellen en bezuinigingen door te voeren. Daar plukken we nu de vruchten van; niet alleen nemen onze schulden af, ook hoeven we dit jaar niet bij te lenen. Dat neemt niet weg dat we ook de komende
jaren kritisch moeten blijven op alle uitgaven die gedaan worden en hard moeten werken om elk jaar een stukje
van de schuldenlast in te kunnen lossen.

Download de infographic hier

Elly de Vries
wethouder financiën