De dorps- en wijkteams

Laatst mocht ik deelnemen aan een inspraaksessie van het dorpsteam in Reeuwijk-Dorp. Indrukwekkend! Met een grote (virtuele) opkomst, veel gelegenheid voor inspraak en informatieve presentaties werd ik echt betrokken bij ons dorp.
Dat smaakt natuurlijk naar meer. Een goed werkend dorps- of wijkteam is een mooie methode om de afstand tussen de politiek in de gemeenteraad en de inwoners van de dorpen en wijken te overbruggen. D66 denkt dan ook dat we daar steeds meer mee moeten gaan doen. Vanuit het democratisch mandaat is natuurlijk de gemeenteraad de beslisser. Het lastige is dat die raad wel goed contact met de inwoners moet hebben. Best een klus om met 23 mensen al die meningen goed te horen en te verwerken.
De dorps- en wijkteams kunnen de rol vervullen van die verbinder. Om dat te doen moet wel gezorgd worden dat de deelnemers van deze teams echt wat te zeggen hebben. Een goed functionerend team, zoals dat in Reeuwijk-Dorp, is verbindend en kan de ogen en oren van de gemeenteraad zijn. Natuurlijk moet op enige manier invulling gegeven worden aan wie in die teams zit en voor hoe lang.
Dat is op dit moment minder goed geregeld. En hoewel dat vaak prima gaat, moeten we voorkomen dat een team bijvoorbeeld gekaapt wordt door vastgekleefde leden. Een maximum aantal termijnen zou al helpen. D66 wil in gesprek met de teams over deze invulling. Daarnaast moet een team draagvlak hebben onder de inwoners. Hoe borgen we dat en hoe kiezen we die leden? Gaan we loten, benoemen of wat anders? Ook willen we met de leden duidelijk afspreken wat zij van de raad en wij van hen kunnen verwachten.
Als we dat met z’n allen voor elkaar hebben, wordt weer een klein stukje afstand overbrugd en kunnen de inwoners hun eigen wijk of dorp steeds meer zelf inrichten.

Bas Otting