Columns van Ton Klein: Tienercollege en hoop voor de toekomst

Naast de column die 25 april in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk verscheen over tienercolleges (klik hier om die te lezen) heeft Ton ook een column geschreven die hoop geeft voor de toekomst. Deze is hieronder te lezen.

De afgelopen verkiezingsuitslag heeft voor de Provinciale Staten en daarmee de Eerste Kamer een politieke aardverschuiving laten zien. Daarmee vertel ik u niks nieuws. Overigens zagen we dit bij D66 al enigszins aankomen: tijdens het flyeren in onze gemeente voor de PS was de meeste gehoorde opmerking “Ik stem op Caroline”. Altijd beter dan de mensen die besloten hebben om niet te gaan stemmen.

Als je vervolgens de kranten moet geloven staan partijen nog meer tegenover elkaar dat
voorheen. Dat stemt niet optimistisch voor de grote problemen waar ons land voor staat:
stikstofdossier, woningnood en toename van asielzoekers. Het is de stellige overtuiging van D66 (en mijzelf) dat we hier alleen uit kunnen komen als we serieus met elkaar in gesprek gaan en je daarbij probeert in te leven in andermans standpunt.

Gelukkig merk in mijn werk als raadscommissielid dat dit regelmatig goed lukt. Zo besproken we onlangs in de commissie Bestuur en Financiën het verzoek om krediet te verstrekken voor het realiseren van een extra lokaal in de Multi Functionele Accommodatie de Oude Tol in Reeuwijk-Brug. Bij de totstandkoming van dit verzoek is er door gemeente en bestuurders van verschillende politieke achtergronden al ruim een jaar gezamenlijk gewerkt aan een zo efficiënt mogelijke oplossing voor het ruimtegebrek van OBS De Venen en De Regenboog. Ondanks de precaire financiële situatie van onze gemeente, snapt iedereen dat hier een oplossing voor moet komen. De reacties tijdens de vergadering waren dan ook overwegend positief.

De definitieve besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 26 april a.s. Hoewel dit een
klein voorbeeld is vergeleken met de eerdergenoemde problemen, stemt dit mij toch hoopvol voor de toekomst. Samen komen we er wel uit.