Column Bas Otting: Aan tafel

In de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk verscheen vandaag onderstaande column van Bas Otting.

Met elkaar aan tafel zitten, zoals tijdens een familiediner, brengt het vertrouwde gezin en hechte vrienden samen, maar ook de eigenzinnige zwager of die verre oom met ongewone ideeën. Zo’n divers gezelschap zorgt voor een rijke uitwisseling van ideeën, nieuws en ja, soms ook gemopper.
Recentelijk organiseerde het college van Burgemeester en Wethouders een vergelijkbare samenkomst met onze inwoners. Een prachtig initiatief dat één van de grondbeginselen van D66 in praktijk brengt. Daar word ik blij van!

Toch overheersten bij deze bijeenkomst, vooral de bekende gezichten: politici, belangenclubs en pers. Er misten stemmen die we minder vaak horen, wiens perspectieven fris en verrijkend kunnen zijn. Die ‘verre vrienden’, daar willen we ook van horen hoe het met ze gaat.

Zullen we volgende keer eens in de kernen van onze gemeente samenkomen, niet steeds op dezelfde centrale plek. Laten we als gemeente ook eens aan tafel schuiven bij onze inwoners, om met oprechte belangstelling te vragen: “Hoe gaat het met jou?” 

We zijn tenslotte één grote gemeentefamilie die te weinig écht communiceert. Een appje sturen is snel gedaan, maar het mist nuance. Elkaar echt spreken betekent elkaar beter begrijpen. En dat begint met een eenvoudige, maar essentiële vraag: “Wat speelt er bij jou?” We moeten niet alleen de hand uitsteken naar onze gemeenschap, maar ook de stap zetten om zelf op bezoek te gaan.

En wie die eigenzinnige oom precies is? Dat laat ik in het midden. Laten we vooral focussen op het samenbrengen van onze gemeenschap, met alle kleurrijke en unieke karakters die Bodegraven-Reeuwijk rijk is. Dit alles in de geest van ons coalitieakkoord: samen, eerlijk en met aandacht voor iedereen.

Bas Otting, D66