College stelt visie op zorgpreventie vast

In het Sociaal Domein zijn connecties tussen inwoners, organisaties, verenigingen en geloofsovertuigingen cruciaal. Dit is ook bevestigd in het coalitieakkoord. Het college heeft dit verder verduidelijkt in de visie op zorgpreventie. Hierin staan twee hoofdpunten centraal: het versterken van individuele kracht en het tijdig herkennen en normaliseren van problemen. Dit zijn principes die wij, D66, van harte ondersteunen. Ze sluiten perfect aan bij onze slogan: “we laten iedereen vrij maar niemand vallen”. Door de eigen kracht te stimuleren, hopen we dat mensen meer controle over hun leven krijgen. Hierdoor kunnen ze zelfstandiger problemen aanpakken en toekomstige issues voorkomen.

Bij D66 geloven we in gelijke kansen en een samenleving waarin iedereen, jong en oud, kan participeren zonder uitgesloten of gestigmatiseerd te worden. Daarom steunen we de focus op normalisatie volledig. Bijkomend voordeel is dat als deze aanpak leidt tot minder inzet van specialistische zorg, de zorgkosten mogelijk beheersbaar blijven. Gezien de financiële situatie van de gemeente is dit precies wat het Sociaal Domein in Bodegraven-Reeuwijk nodig heeft.

Leon Prijs