De Heropleving van het Wierickepad: Licht aan het eind

Als een fervent voorstander van het behoud van onze prachtige natuurlijke omgeving en de bevordering van actieve betrokkenheid binnen onze gemeenschap, wil ik graag het verhaal delen van een bijzondere mijlpaal die we samen hebben bereikt: de heropleving van het Wierickepad.

Het Begin van een Uitdaging

Het Wierickepad, een wandelverbinding tussen Nieuwerbrug, Waarder en Driebruggen, werd afgesloten. De onbeveiligde overweg waarover het pad liep mocht niet blijven en daardoor zou het pad definitief verdwijnen.Naast de daadwerkelijke verbinding het was ook symbolisch een verbinding tussen de kernen van Bodegraven-Reeuwijk met elkaar en met de natuur. Het was een groot verlies voor wandelaars en inwoners van Nieuwerbrug. Het belang van deze paden voor de inwoners kwam steeds meer in beeld toen zij van zich lieten horen. “Dit is waar we wandelen met elkaar, met de hond, waar we uitwaaien” hoorden wij. “Hier zijn we eindelijk eens weg van het asfalt.” Het goed om een stil te staan bij hoe essentieel dit soort paden paden zijn voor onze levenskwaliteit en het welzijn van onze gemeenschap.

In Actie

Er gebeurde lang weinig. De raad wist zich geen raad en vanuit ProRail kwam vooral het bericht dat we toch echt snel moesten overgaan tot afsluiting. Reden om vanuit D66 en in nauwe samenwerking met bewoners en lokale organisaties zoals Te Voet aan de slag te gaan. We stelden samen met andere partijen diverse moties en amendementen voor. Ons doel was duidelijk: het vinden van een duurzame, veilige en financieel haalbare oplossing om het Wierickepad te herstellen. We vonden een mogelijkheid: Onder de spoorrails door. Daar zou een bestaande duiker vervangen worden door prorail en dat was dé gelegenheid om deze te gaan gebruiken om er een voetpad van te maken. Helaas, zo stelde prorail, zou de duiker vervangen worden door een buis van 70cm doorsnede. De meerprijs was fors, 1,3 miljoen. Ze waren zo vriendelijk de helft te willen meebetalen maar voor onze gemeente was €650.000,- echt een te grote opgaven. We moesten op zoek naar een alternatief.

Een hangduiker

Bij een telefoontje aan een zeer behulpzame medewerker van het waterschap kwam naar boven dat er geen buis van 70 cm zou komen maar een “hangduiker”. Dit opende mogelijkheden! In overleg met de wethouder zijn de mogelijkheden van de “hangduiker” uitgewerkt. Deze vorm van duiker was een veel grotere doorgang dan de oorspronkelijk geplande. Daardoor werd het aanpassen hiervan een stuk goedkoper. Nadat er constructieve gesprekken tussen het college en ProRail en de provincie Zuid-Holland zijn geweest zijn we tot een overeenkomst gekomen die de weg vrijmaakt voor de realisatie van dit project. De gemeente betaalt € 200.000, een hoop geld natuurlijk maar wel voor een goed doel. De rest wordt bijgedragen door ProRail en de provincie.

Samen doen

Met de goedkeuring van de financiering en de geplande werkzaamheden in augustus staan we aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk voor het Wierickepad. Het gaat weer open en daar hebben we als gemeenschap ons voor ingezet. Daar hebben we dus ook geld voor over als gemeente.

In mijn rol als raadslid merkte ik weer hoe belangrijk de inwoners zijn. Als zij iets willen, daar zich voor inzetten en zich op een constructieve manier laten horen dan leidt dat tot succes. Vanuit de politiek is het dan belangrijk om de samenwerking aan te gaan. Samen vinden we dan het resultaat dat we nodig hebben. 

Vanuit D66 zetten we ons graag in voor de kernen. Of het een wandelpad is, een dorpswinkel of wat dan ook, we horen het graag als we kunnen helpen. Dát is de impact die we als lokale politici willen hebben.