Joost Kramer

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Gemeenteraadslid

  • 44 jaar
  • Bloemendaal

“Ik geniet van het wonen in Bloemendaal, een gemeente die ik al goed ken door het opgroeien in de aangrenzende Haarlemse wijk De Krim. Graag draag ik een steentje bij aan het behoud van het ‘groene welzijn’ in de gemeente. Ook vind ik het belangrijk een bijdrage te leveren aan het versterken van de democratie en het openbaar bestuur in Nederland in het algemeen.”

Joost (1980) is in 2022 geïnstalleerd als raadslid voor D66 Bloemendaal. Zijn kindertijd heeft hij veel in Bloemendaal doorgebracht. Dat beviel zo goed, dat hij zijn kinderen hier ook laat opgroeien.

Juist op gemeentelijk niveau kunnen overheid en burger dichter bij elkaar komen. Idealiter komt er in Nederland goed doordacht beleid tot stand in het algemeen belang en met voldoende ‘ruimte’ bij de uitvoering kunnen onze inwoners hun eigen, bij de gemeente passende, keuzes maken. Dit vraagt solide bestuur –zowel in de organen, bij de (politieke) ambtsdragers, de direct en indirect
bij de gemeente werkzame personen–, gezonde gemeentefinanciën en het denken in ‘lange lijnen’. Gezien mijn persoonlijke en zakelijke kennis en ervaring kan ik hier een bijdrage aan leveren.”

Functies
Raadscommissie: Bestuur en Middelen
Huidige functie: adviseur corporate governance (JJK).
Vroegere functie(s) binnen D66: lid Programmacommissie Bloemendaal.
Andere maatschappelijke functies: bestuurder Nyenrode/VCV; Commissarissen Kring, platform De Jonge Commissaris; toezichthouder DJCT en stichting Bewaarder Van Riebeeckfonds.
Zie mijn Linkedin
Email: [email protected]

Wat is je favoriete plek in de gemeente (en waarom?)

De Kennemerduinen. Nederland heeft 21 nationale parken, waarvan er slechts twee in de Randstad liggen. Wat een voorrecht om tegen een nationaal park aan te wonen en fietsend en wandelend (voorkeur) van de natuur en de rust te genieten. 
 

Wat zie je als grootste uitdaging voor een raadslid?

Om op de juiste ‘vlieghoogte’ te blijven, om als 1/19e deel van de gemeenteraad te zorgen dat de gemeenteraad goed functioneert in al zijn rollen en taken, en het in de perken houden van de ‘waan van de dag’.

Waar wil je als raadslid verandering in brengen?

Het vergroten van de verkeersveiligheid, het verduurzamen van de onderwijshuisvesting en slimmer omgaan met de woningvoorraad.