Henk Wijkhuisen

Beeld: Henk Wijkhuisen

Wethouder

Henk Wijkhuisen is de wethouder voor D66 in het college van de gemeente Bloemendaal.

Henk heeft de volgende portefeuilles:
– Omgevingsbeleid (inclusief invoering
– Omgevingswet en projecten)
– Mobiliteit, verkeer en wegbeheer
– Energietransitie, duurzaamheid en milieu
– Onderhoud en reiniging openbare ruimte
– natuur en groenvoorziening
– Water(wegen) en riolering
– Monumenten
– Speelvoorzieningen