Woningen voor jonge gezinnen; hoe dan?

D66 Bergen ziet het aantrekken van jonge gezinnen als absolute noodzaak voor het vitaal houden van onze kernen. De teleurstelling is daarom groot dat woningbouwprojecten nu stil liggen. D66 Bergen wil daarom er echt alles aan doen deze eerder genomen besluiten toch doorgang te laten vinden.

Stil

Nu er op de achtergrond gesprekken plaatsvinden voor het bepalen van het nieuwe bestuur in de gemeente Bergen, vinden er diverse uitspraken plaats van het Gerechtshof en de Raad van State over de ingediende bezwaren over de woningbouw en andere grote bouwprojecten die de afgelopen tijd zijn in gediend door onze inwoners. Vanuit diverse redenen kunnen deze projecten geen doorgang vinden en liggen ze stil. Maar hoe nu verder?

Woningbouw

D66 Bergen heeft zich in de verkiezingscampagne ingezet voor vitale kernen. De saamhorigheid en leefbaarheid van onze gemeente, die de meeste 65+ers van Nederland heeft, is afhankelijk van aanwas van mensen uit de jongere generatie. Jonge gezinnen uit onze eigen gemeente of de regio willen heel graag hier wonen, maar door de hoge woningprijzen en het lage aanbod, kan hier niet aan worden voldaan.

Teleurstelling

Als dan ook nog blijkt dat eerder ingediende projecten om dit via nieuwbouw te realiseren, helaas door allerlei landelijke en provinciale wet- en regelgeving niet mogelijk wordt gemaakt, is de teleurstelling onder de D66 fractie groot.

Hoe verder?

Welke mogelijkheden heb je nog om onze gemeente toch aantrekkelijk te maken voor jonge gezinnen?

Sommige partijen denken dat we het bijltje erbij neer moeten leggen en wachten tot de babyboomers die nu het grootste deel van onze huizen bezitten, over zo’n twintig jaar overlijden en hun huizen beschikbaar stellen. D66 Bergen ziet daarin niet de oplossing, want gezien de dringende woningkrapte in heel Nederland, zien wij dat ook dan deze woningen in onze mooie gemeente, duurder zullen zijn dan de rest van de regio. Deze zullen net als nu voornamelijk worden gekocht door (gefortuneerde) 50+ers die hier in deze mooie omgeving hun oude dag willen spenderen.

Andere partijen zien meer in een nog uitgebreide participatie met de omgeving. Er zullen daarmee geen bezwaarmakers meer zijn die richting het gerecht gaan, waardoor de projecten doorgang kunnen vinden. Dat is waar de komende raadsperiode de nieuwe en grote partijen zich op willen richten. D66 Bergen denkt dat dit wellicht het aantal bezwaarmaker zou kunnen verminderen, maar wegnemen? Nee, die illusie hebben wij niet.

Onze koers

Wij willen ons onverminderd blijven inzetten om de woningbouwprojecten die eerder zijn voorbereid en zelfs vastgesteld doorgang te laten vinden. Zoek naar oplossingen met de inwoners uit de omgeving, de provincie en het Rijk om toch deze woningen te realiseren!

Daarnaast zet D66 Bergen in op doorstroming, vermindering van het tweede huis bezit, bewoning van recreatiewoningen en het splitsen van woningen.

De leefbaarheid van onze dorpen hangt hiervan af. Straks is er geen school, sportclub, openbaar vervoer of bibliotheek meer te vinden in de eigen kern!