Verloedering centrum Bergen

Het is D66 een doorn in het oog! We schamen ons voor de wijze waarom het centrum van Bergen op dit moment het visitekaartje is voor onze mooie gemeente.

verloedering

Nu dat de plannen voor het centrum steeds concreter en onherroepelijk worden, ervaren vele dorpsgenoten en bezoekers juist het omgekeerde: het ParkHotel, de Bakemaflat en verschillende winkels aan het plein. Het staat er bij alsof het elk moment gesloopt kan worden, terwijl er nog allerlei discussies over de toekomst bestaan.

besluitvorming

Als D66 is dit voor ons een doorn in het oog! En we willen er alles aan doen om het centrum eindelijk vlot te trekken, maar vele kritische inwoners vinden dat ze onvoldoende betrokken zijn bij de plannen. Een aantal ontevreden inwoners zijn met hun klacht over de gelopen procedure (waarbij een collegebesluit is genomen en het niet via de gemeenteraad is gegaan) in het gelijkgesteld bij de Raad van State. Daarom zal de procedure nogmaals gevolgd moeten worden en kan dit leiden tot verdere vertraging van de verfraaiing van het centrum.

bouwproces

De plannen voor de Harmonielocatie (overzijde van het Plein) zijn al eerder vastgesteld, maar ook het zorgvuldig aanbesteden en de daadwerkelijke uitvoering in deze drukke bouwtijden, vragen veel tijd.

toekomst

De nieuwe raad wil graag voorkomen dat plannen vertraging oplopen, door vooraf te bepalen welke procedure en participatie mogelijk is en op basis van de uitkomsten daarvan besluiten nemen. We hebben goede hoop dat dit in de toekomst tot minder vertragingen zal leiden.