Durf te kiezen!

De komende raadsperiode worden we voor fundamentele keuzes gesteld. Wij durven die te maken! Lokaal is álles belangrijk. We staan voor keuzes die vragen om goed bestuur. D66 maakt ook lokaal de sociaal-liberale afweging: voor het algemeen belang en de lange termijn.

Concept verkiezingsprogramma

Het concept verkiezingsprogramma is klaar! Op 10 januari as kunnen de leden van D66 in de gemeente Bergen hun mening geven over onze speerpunten voor de komende raadsperiode.